×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 318

نویسندگان: مجتبی مهدی زاده -دکتر حمید لسانی

عنوان مقاله: میراسازی نوسانات زیر سنکرون سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی

چکیده: جبرانسازی سری با خازن روشی است که در سیستم های قدرت برای کاهش مشکلات ناشی از راکتانس خطوط انتقال استفاده می شود. با کاهش راکتانس موثر خطوط، این خازن ها می توانند پایداری گذرا را افزایش و قابلیت بارپذیری این خطوط را بهبود دهند و همچنین با کنترل مقدار این راکتانس می توان بار به اشتراک گذاشته بین خطوط موازی را بهتر کنترل نمود. این فواید باعث شده است که این خازن ها بطور گسترده ای در سیستم های قدرت استفاده شوند. با این وجود، با افزایش نیروگاه های فسیلی و هسته ای در سال های اخیر، استفاده از این خازن ها مشکلاتی را نظیر افزایش خطر تعامل بین سیستم های الکتریکی و سیستم پیچشی روتور توربین-ژنراتور ها که به عنوان پدیده تشدید زیرسنکرون شناخته می شود، به همراه دارد. در این مقاله سعی بر آن است که در ابتدا با مدلسازی نوسانات پیچشی در یک سیستم قدرت، تشدید زیرسنکرون معرفی و مشکلاتی که این پدیده می تواند در یک سیستم قدرت ایجاد کند بررسی گردد. سپس برای تقلیل اثر نوسانات پیچشی یک کنترل کننده هوشمند پیشنهاد می گردد. در این کنترل کننده هوشمند از روش کنترل مُد لغزشی با سطح لغزشی PID استفاده شده است. به منظور نشان دادن موثر بودن روش پیشنهادی در میراسازی نوسانات پیچشی، از مدل استاندارد معیار دوم استفاده می شود. نتایج شبیه سازی تایید کننده قابلیت بالای کنترل کننده پیشنهادی در میراسازی تمامی مُدهای پیچشی می باشد. همچنین به منظورنشان دادن اثربخشی کنترل کننده پیشنهادی بر روی تمامی مُدهای پیچشی از تبدیل فوریه نیز استفاده خواهد شد.
واژه های کلیدی: میراسازی- سیستم قدرت - نوسانات زیر سنکرون - مد لغزشی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.