×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 327

نویسندگان: پیمان بامیری

عنوان مقاله: بهینه سازی چند هدفه دینامیکی مبتنی بر محدودیت های ولتاژ و عملکردی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

چکیده: انجام برنامه ریزی مناسب در شبکه های توزیع شامل ادوات DG مستلزم مدلسازی عدم قطعیت‌ها، گسستگی منابع تولید توان (مانند توربین های بادی) و بارها از شبکه و همچنین مقدار هزینه انجام شده می باشد. در این مقاله برنامه ریزی سیستم توزیع دربردارنده منابع DG مختلف با استفاده از روابط غیرخطی و بصورت چند هدفه پویا مورد بررسی قرار می گیرد با این رویکرد که قابلیت اطمینان سیستم تحت مطالعه افزایش و تلفات انرژی کاهش یابد. در این راستا عدم قطعیت های مرتبط با منابع DG و همچنین مصرف کننده هایی که متغیر با زمان هستند، در مدلسازی سیستم لحاظ می گردد. علاوه بر این تاثیر ادغام منابع مختلف DG بر عملکرد و مولفه های سیستم بویژه پروفیل ولتاژ و تلفات توان ارزیابی خواهد شد. تابع هدف مورد مطالعه در این مقاله جهت کمینه کردن هزینه های اقتصادی سیستم، انرژی توزیع نشده و تلفات توان اکتیو فرمولبندی شده و با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری پاسخ بهینه سیستم بدست خواهد آمد.
واژه های کلیدی: منابع تولید پراکنده، برنامه ریزی سیستم های توزیع، الگوریتم رقابت استعماری
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.