نویسندگان: محمد کریم جمشیدی، محمد رضا پزشکیان، 3حمید رضا جمشیدی، هدی آدمی نژاد، مصیب دارابی

عنوان مقاله: برنامه ریزی تصادفی منابع تجدیدپذیر در شبکه توزیع مبتنی بر ترکیب پخش بار احتمالی و روش بهینه سازی چرخه ی آب

چکیده: رفتار مشترکین برق همواره با درصد بالایی از عدم قطعیت همراه است که می بایست در هر برنامه ریزی بلند مدت لحاظ گردد. اخیراً سیستم های تولید انرژی پراکنده که خود نیز با عدم قطعیت های بالایی همراه هستند در شبکه های توزیع حضور پر رنگتری یافته اند که لزوم برنامه ریزی بهینه ی در شبکه های توزیع با در نظرگرفتن عدم قطعیت در اطلاعات بار و تولید را نمایان می کند. لذا در این تحقیق قصد داریم به برنامه ریزی تصادفی منابع تجدیدپذیر در شبکه توزیع مبتنی بر ترکیب پخش بار احتمالی و روش بهینه سازی چرخه ی آب (WCA) بپردازیم. در این تحقیق از یک الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی جدید مبتنی بر چرخه آب در طبیعت استفاده خواهد شد. دراین الگوریتم همانند چرخه آب در طبیعت، با الگو برداری از تبخیر آب از اقیانوس، تشکیل ابر، تشکیل رودخانه و همچنین الگو برداری از سرریز آب ازگودال ها در طبیعت الگوریتم جدیدی ارائه شده است که قابلیت بالایی در فرار از بهینه محلی و همچنین سرعت زیادی در رسیدن به بهینه سراسری دارد.روش مذکور بر روی شبکه آزمون توزیع 33 باسه پیاده شده و نتایج آن مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.
واژه های کلیدی: عدم قطعیت، شبکه توزیع انرژی الکتریکی، الگوریتم بهینه سازی چرخه آب
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.