×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 302
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 310
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 301
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 307
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 299
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 296
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 313
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 312
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 318
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 315
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 319
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 309
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 311
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 317
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 320
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 323
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 330
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 331
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 332
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 316
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 333
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 334
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 297
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 335
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 337
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 336
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 329
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 341
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 314
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 343
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 345
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 347
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 348
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 349
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 325
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 326
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 340
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 324
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 339
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 342
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 350
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 351
نویسندگانعنوان مشاهده جزییات مقاله
آزاده نعیمیطراحی سوئیچ اسپینی و وارون اسپینی در دو حلقه کوانتومی در حضور برهم کنش اسپین مدار راشبامشاهده مقاله
ابراهیم تقی زاده-محسن تقی زادهاستفاده از سيستم هاي فتوولتاييک براي تامين بار مورد نياز مشترک با در نظر گرفتن عدم قطعيت تابش خورشيدمشاهده مقاله
مجتبی ثروت خواه-هادی اعلاییاثر شکست تقارن و تغییر دما بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک فراماده دو بعدیمشاهده مقاله
مجتبی ثروت خواه-هادی اعلاییاثر شکست تقارن و تغییر دما بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی در یک فراماده دو بعدیمشاهده مقاله
رسول راعيبررسي توليد طيف ابرپيوستار در فيبر هاي فوتونيك كريستالمشاهده مقاله
آزاده نعیمیطراحی سوئیچ اسپینی و وارون اسپینی در دو حلقه کوانتومی در حضور برهم کنش اسپین مدار راشبامشاهده مقاله
حسن فاطمی-مهدی بختیاریبررسی اثر ساختار هندسی در عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای با روش FDTDمشاهده مقاله
حسن فاطمی-مهدی بختیاریبررسی اثر ساختار هندسی در عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای با روش FDTDمشاهده مقاله
علی بسطامی - محمدتقی عرب یارمحمدی -فرشته فندرسکیاستفاده از اوریگامی در ساخت سلولهای فتوولتاییکمشاهده مقاله
امین خواجه ملک ، مرجان مهدیزاده، یاسر ابراهیمی سرستمحاسبات ابری برای سیستم حمل و نقل هوشمندمشاهده مقاله
بهنازسیداحمدیمشاهده مقاله
بهنازسیداحمدیمشاهده مقاله
مسعود دهقان - محسن نقویتعیین هویت نویسنده مبتنی بر فیلترهای سوبل و روبرتز در دستنوشته فارسیمشاهده مقاله
مسعود دهقان - محسن نقویتایید هویت افراد مبتنی بر امضاء برون خط با استفاده از نقاب های سوبل و روبرتزمشاهده مقاله
علی عبادی، وحید حسین نژادمطالعه روش‌های موثر در کاهش پاشندگی قطبشی مدی (PMD ) و محاسبه آن در یک موجبر نوریمشاهده مقاله
فریده اله وردی ،فرخنده اله وردی محاسبه میدان مغناطیسی در ليزر الكترون آزاد با موجبر مربعی هسته دارمشاهده مقاله
زهرا سادات نعیمی- بابک مالکی نیاگداخت سوخت حالت جامد توسط لیزر پرتوان پالسی پتاواتمشاهده مقاله
زهرا سادات نعیمی- بابک مالکی نیاگداخت سوخت حالت جامد توسط لیزر پرتوان پالسی پتاواتمشاهده مقاله
ناصر مصلحی میلانی، وحیده محدثیحل خودسازگار معادلات آهنگ در حالت پایابرای دیودهای نورگسیل ابرلیانی InGaN/GaNمشاهده مقاله
امیر خدامحمدی ؛ حبیب خوش سیما ؛ وحید فلاحی ؛ هادی صمدزادهنور کند با پاشندگی بسیار کم در موجبرهای بلور فوتونی با استفاده از تکنیک سیال نوریمشاهده مقاله
وحید نوچمنی و2، مسعود رادمهر3، رضا ابراهیمی2 جایابی و اندازه یابی بهینه SVC به منظور بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع مجهز به نیروگاه های فتوولتائیک و انرژی بادی توسط الگوریتم ازدحام ذرات بهبود یافته (IPSO)مشاهده مقاله
محمدرضا اسفندیاری فر محمدهژیر مظفریمقایسه و بررسی روند تولید طول موج هارمونیک دوم لیزرNd:YAGدر دو بلورغیر خطیKTP و DKDPمشاهده مقاله
رضا روحی اردشیری ، سید مصطفی قدمیمقایسه عملکرد کنترل کننده Fuzzy PID مرتبه کسری برای بازوی رباتیکی دو لینکی با الگوریتم های تکاملیمشاهده مقاله
سعید خیری - محمد رضا شایستهبهینه سازی روش PreDCF برای جبران پاشندگی در سیستم های WDMمشاهده مقاله
دل آرام محمدی - مریم نیری - محمد رضا شایستهبررسی اثر تقویت کننده EDFA چهار مرحله ای در سیستم های WDMمشاهده مقاله
حمید یوسفی لالیمی،سید مصطفی قدمیطراحی کنترل کننده فازی pid مرتبه کسری برای سیستم تهویه مطبوعمشاهده مقاله
سودابه نوری جویباری- مهدی موحدی- حمید لطیفیتولید لیزر بریلوئن فیبریمشاهده مقاله
محمدرضا اسکندری نیا و حسین توکلی عنبرانمقایسه روش¬های تکرار و حداقل مربعات در بازیابی طیف پرتو گاما حاصل از چشمه مخلوط Cs137 و Co60 در آشکارسازTl)) CsIمشاهده مقاله
زهرا رجب لو- آتوسا سادات عربانیان- رضا مسعودی- فاضل جهانگیریبررسی اثر پاشندگی¬های مرتبه بالا در پهنای باند تقویت پارامتری نوری فیبریمشاهده مقاله
دکتر کشیری میثم - صابری شمس الدینتعیین بهینه مکان و تنظیمات SSVR در سیستم‌های میکروشبکه با هدف بهبود كارايي و کاهش تلفاتمشاهده مقاله
میثم کشیری - حسن ملک تحلیل عددی تقویت کننده نوری مبتنی بر تشدید گر حلقوی میکرو تارمشاهده مقاله
حسین زارع پورتحلیل و شبیه‌سازی ساختار توری پراش فلزی و نانو ذرات فلزی در آشکارسازهای نوری پلاسمونیکمشاهده مقاله
رسول راعیبررسی تولید طیف ابر پیوستار در فیبر های فوتونیک کریستالمشاهده مقاله
سعید خیری - محمد رضا شایستهبهینه سازی روش PreDCF برای جبران پاشندگی در سیستم های WDMمشاهده مقاله
دل آرام محمدی - مریم نیری - محمد رضا شایستهبررسی اثر تقویت کننده EDFA چهار مرحله ای در سیستم های WDMمشاهده مقاله
محمد رضا اسکندری نیا ، حسین توکلی عنبرانمقایسه روش¬های تکرار و حداقل مربعات در بازیابی طیف پرتو گاما حاصل از چشمه مخلوط Cs137 و Co60 در آشکارسازTl)) CsIمشاهده مقاله
علی عبادی، وحید حسین نژادمطالعه روش‌های موثر در کاهش پاشندگی قطبشی مدی (PMD ) و محاسبه آن در یک موجبر نوریمشاهده مقاله
عباس طاهرپورباریکیمالتی پلکس به شیوه تقسیم طول موچمشاهده مقاله
میثم کشیری - فائزه کیاتأثیر غلظت و اثر تبدیل رو به بالا در بهینه سازی تقویت کننده های فیبر نوری آلاییده به یون اربیوممشاهده مقاله
وحدت رحیمی ، امیرحسین مصفاتحلیل ترمودینامیکی سیکل های تبرید فوق بحرانی دی اکسید کربنمشاهده مقاله
محمدرضا اسفندیاری فر-محمدهژیر مظفریمقایسه و بررسی روند تولید طول موج هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG در دو بلورغیر خطیKTP و DKDPمشاهده مقاله
میثم کشیری-مریم بنی کریمی-فهیمه خراسانیکنترل پهنای پالس سالیتونی درفیبرنوری باپاشندگی مدیریت شدهمشاهده مقاله
محمدرضا اسفندیاری فر-محمدهژیر مظفریتحلیل و بررسی طراحی مشدد نوسانگر لیزری Nd:YAG در نرخ تکرار 1 - 20 هرتزمشاهده مقاله
دکتر کشیری - صابریتعیین بهینه مکان و تنظیمات SSVR در سیستم‌های میکروشبکه با هدف بهبود كارايي و کاهش تلفاتمشاهده مقاله
فهیمه خراسانیبر هم کنش امواج سالیتونی در فیبر نوری با پاشندگی مدیریت شدهمشاهده مقاله
مائده سید النگیاثر زمان واهلش بین ترازی بر کارآیی لیزرهای نقطه کوانتومیمشاهده مقاله
محمد مهدی تهرانی شاد ،میثم کشیریمدل سازی انتشارنور فیبرهای لیزریمشاهده مقاله
سعید سلطان پور ، عطااله معینیمدل سازی کامپیوتری پروفایل جذب اپتیکی در سلول خورشیدی مشاهده مقاله
میثم کشیری - صالحه حکیمی فربررسی اثر زمان واهلش بین ترازی بر احتمال اشغال الکترون لایه ویتینگ،تراز پایه و تراز برانگخته در لیزرهای نقطه کوانتومی خود سازمانیمشاهده مقاله
میثم کشیری و دامون عربعلیمدل سازی انتقال توان دریک تزویج کننده چند مدیمشاهده مقاله
میثم کشیری، ناصر مصلحی میلانیمدل سازی مشخصه های عملکرد لیزرهای نقطه کوآنتومی خودسامانی InAs/InPمشاهده مقاله
محمدرضا اسفندیاری فر-محمدهژیر مظفریمقایسه و بررسی روند تولید طول موج هارمونیک دوم لیزر Nd:YAG در دو بلور غیر خطی KTP و DKDPمشاهده مقاله
ناصر مصلحی میلانی سیر تکاملی نظریه لیزر و تاریخچه انواع لیزرها مشاهده مقاله
علی زرگری، یدالله هزارجریبی، میثم کشیریاثر مدهای نقص برای قطبش TE درکریستال های فوتونیک یک بعدیمشاهده مقاله
علیرضا تقی زاده-یدالله هزارجریبی-میثم کشیریاثر مد نقص در یک کریستال فوتونی یک بعدی متشکل از لایه های مواد چپ گرد ومشاهده مقاله
محمدمهدی تهرانی شاد، میثم کشیریمدل سازی انتشارنور فیبرهای لیزریمشاهده مقاله
سعید سلطانپور،عطااله معینیمدل سازی کامپیوتری پروفایل جذب اپتیکی در سلول خورشیدی مشاهده مقاله
وحدت رحیمی،امیرحسین مصفاتحلیل ترمودینامیکی سیکل های تبرید فوق بحرانی دی اکسید کربنمشاهده مقاله
میثم کشیری - سمیه سرگزیتحلیل نقص درکریستالهای فوتونیکی یک بعدی و استفاده درکریستالهای مایعمشاهده مقاله
ناصر مصلحی میلانی محاسبات وزنی در رشد رونشستی فاز مایع برای ساخت دیود نور گسیل GaAs/Al_(0/4) Ga_(0/6) As مشاهده مقاله
میثم کشیری - صالحه حکیمی فربررسی اثر زمان واهلش بین ترازی بر احتمال اشغال الکترون لایه ویتینگ،تراز پایه و تراز برانگخته در لیزرهای نقطه کوانتومی خود سازمانمشاهده مقاله
میثم کشیری ، دامون عربعلیمدل سازی انتقال توان دریک تزویج کننده چند مدیمشاهده مقاله
ناصر مصلحی میلانیبررسی مشخصه های عملکرد ليزر نقطه کوانتمیمشاهده مقاله
میثم کشیری ، مائده السادات سیدالنگی اثر زمان واهلش بین ترازی بر کارآیی لیزرهای نقطه کوانتومی خودسامانی InGaAs/GaAsمشاهده مقاله
عباس طاهرپورباریکی و مرتضی احمدیمالتی پلکس به شیوه تقسیم طول موچ ونقش پروتکلهای موچودمشاهده مقاله
وحدت رحیمی-علی صفارتحلیل ترمودینامیکی سیکل های تبرید فوق بحرانی دی اکسید کربنمشاهده مقاله
وحدت رحیمی-علی صفارتحلیل ترمودینامیکی سیکل های تبرید فوق بحرانی دی اکسید کربنمشاهده مقاله
ناصر مصلحی میلانی محاسبه انرژی بستگی در یک QD با استفاده ار روش وردشی مشاهده مقاله
علیرضا تقی زاده-یدالله هزارجریبی-میثم کشیریاثر مد نقص در یک کریستال فوتونی یک بعدی متشکل از لایه های مواد چپ گرد ومشاهده مقاله
نتایج 1 تا 69 از کل 69 نتیجه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.