×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 304
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 307
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 311
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 315
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 317
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 320
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 322
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 305
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 323
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 324
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 327
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 330
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 331
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 333
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 328
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 336
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 306
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 337
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 335
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 334
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 318
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 342
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 332
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 329
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 346
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 347
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 314
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 351
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 353
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 352
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 354
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 343
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 357
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 344
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 359
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 364
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 365
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 361
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 340
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 348
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 341
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 356
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 360
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 363
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 369
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 370
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 368
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 319
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 375
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 362
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 372
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 374
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 376
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 326
نویسندگانعنوان مشاهده جزییات مقاله
Mansoureh Mirrashid - Hamed Hosseini - Alireza MaghsoudlouBlood Glucose Control Algorithms for Diabetic Patientsمشاهده مقاله
Mansoureh Mirrashid - Hamed Hosseini - Alireza MaghsoudlouBlood Glucose Control in Diabetic Patients by Model Predictive Controlمشاهده مقاله
Mansoureh Mirrashid - Hamed Hosseini - Alireza MaghsoudlouBlood Glucose Control Algorithms for Diabetic Patientsمشاهده مقاله
Mansoureh Mirrashid - Hamed Hosseini - Alireza MaghsoudlouBlood Glucose Control in Diabetic Patients by Model Predictive Controlمشاهده مقاله
Mansoureh Mirrashid - Hamed Hosseini - Alireza MaghsoudlouBlood Glucose Control in Diabetic Patients by Model Predictive Controlمشاهده مقاله
Mansoureh Mirrashid - Hamed Hosseini - Alireza MaghsoudlouBlood Glucose Control Algorithms for Diabeticsمشاهده مقاله
محمد حاجی رفیعی، فرهاد سیروس نژاد و جمشید محمدیبررسی اثر ناخالصی نیتروژن بر خواص الکترونی نانونوار های گرافنیمشاهده مقاله
حسین پازوکی - مهدی پیرمرادیانمروری بر تکنیک های طراحی مدار تطبیق امپدانس ورودی در تقویت‌کننده های کم نویز (LNA)مشاهده مقاله
بابک ابراهیمی، فرهاد سیروس نژاد و علی اصغر رضائیه بهینه سازی تصاویر دستگاه SPECT به وسیله موجک مشاهده مقاله
امید نورانی، مهدی میرزایی و جمشید محمدیکاربرد وریستور در حفاظت مدارها و لوازم الکترونیکی در برابر نوسان برقمشاهده مقاله
مهسا برقی مهمانداری و سیامک حقی پوربهبود تشخیص تومور مغزی با استفاده از سیستم CAD از روی تصاویر ام آر آیمشاهده مقاله
ناصر یوسف زاده،نرجس حسنی خواه،جمشید خادم ارکانیرادار و نقش آن در سیستم کنترل ترافیک دریایی (VTS)مشاهده مقاله
محمد سالمی زاده پاریزی، حامد گرجی زادهروشی نوین برای تشخیص ضایعات خط تولید با استفاده از مورفولوژی سریعمشاهده مقاله
غلامرضا باقریانروشی سریع برای بهبود الگوریتم Root-Music به منظور تخمین زاویه ورود سیگنال‌های باند باریک ناهمبسته بدون نیاز به اطلاعات نویزمشاهده مقاله
دکتر شاپور گل بهار حقیقی ، خداداد خالق پناه بررسي و شبيه سازي کاهش جريان نشتي گيت با کمک عايق نا متقارن ترکيبي با استفاده از دي الکتريک هاي AL2O3 و دي اکسيد سيليکان در ترانزيستورهاي NMOS کانال کوتاه مشاهده مقاله
موسی امانیکنترل موقعیت گوی معلق مغناطیسی با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی فازیمشاهده مقاله
ابراهیم حسینی نسببهره برداری از چند سیستم چند حا مله با در نظر گرفتن نظریه بازی ها مشاهده مقاله
طلا امین الاسلامیمروری برکاربرد محاسبات نرم در شمارش تعداد خودروهای موجود در بزرگراه به منظور کاهش ترافیک در کلان شهرهامشاهده مقاله
موسی امانی-سید مصطفی قدمیکنترل موقعیت گوی معلق مغناطیسی با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی فازیمشاهده مقاله
سمیرا نظری،سامان طوسیطراحی کنترل کننده PID-فازی به منظور کنترل ولتاژ خروجی مبدل DC-DC کاهندهمشاهده مقاله
ثائر روح اللهی عربی - عبدالعزیز کلته بهینه سازی محاسبه نرخ پدیده قوس برگشتی با در نظرگرفتن رفتار گذرا/موجی اجزای خطوط انتقال توسط شبکه عصبیمشاهده مقاله
سید حمید حسینی-امانگلدی کوچکیبهبود پایداری دینامیکی شبکه ترکیبی میکرو دیزلی- بادی مبتنی بر شبکه عصبیمشاهده مقاله
علی اکبر جعفریکنترل پیش بین اینورتر سه فاز با رویکرد اتصال چند سطحی MLIمشاهده مقاله
هادی مهرجوبخش‌بندی در پردازش تصویر عنبیه چشم براساس الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگانمشاهده مقاله
داود محمدی پیرمرادبررسی سیستم هوشمند مدیریت آبیاری گلخانهمشاهده مقاله
1مهدی رستمی اسطلخی،2* امانگلدی کوچکیبازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات با بهره گیری از روش بهبود یافته جفت گیری زنبور عسل(HBMO)مشاهده مقاله
مهسا محمدی نژاد، آذر محمود زاده ، حامد آگاهیبهبود حذف نویز از تصاویر رزونانس مغناطیسی با فیلتر میانگین گیر غیر محلی بلوکیمشاهده مقاله
مهسا محمدی نژاد، آذر محمود زاده ، حامد آگاهیحذف نویز رایسین موجود در MRI با بهبود روش میانگین گیر غیر محلیمشاهده مقاله
دل ارام اسدی-امانگلدی کوچکیجبران سازی مولفه¬های هارمونیکی جریان بار غیر خطی شبکه قدرت در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از کنترل برداری چند هدفهمشاهده مقاله
1مهدی رستمی اسطلخی،2* امانگلدی کوچکیکاهش تلفات از طریق بازآرایی شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده توسط الگوریتم بهبود یافته جفت گیری زنبور عسل(HBMO)مشاهده مقاله
زهرا رسولی دوگاههبهینه سازی شبکه هوشمند متصل به واحد های PVمشاهده مقاله
علی نیک مرامشبیه سازی ارتباط فیبر نوری با استفاده از OptiSystemمشاهده مقاله
عباس طاهرپورباریکی و رمضان عباس نژادورزیالگوریتم بخشبندی تصویر براساس مدل نگاه تصویری بهبود یافته ورشد ناحیهمشاهده مقاله
میثم رادمهربهبود عملکرد ژنراتور القائی تغذیه دوگانه با استفاده از کنترل کننده PI با جداساز فیدبک حالت مشاهده مقاله
میثم رادمهربهبود عملکرد ژنراتور القائی تغذیه دوگانه با استفاده از کنترل کننده PI با جداساز فیدبک حالت مشاهده مقاله
میثم رادمهربهبود عملکرد ژنراتور القائی تغذیه دوگانه با استفاده از جبرانساز جداساز دینامیک مشاهده مقاله
ناصر مصلحی میلانی بررسی اثرات انتقال حامل روی مشخصه های طیفی و توان نوری خروجی دیود های نورگسیل ابرلیانیمشاهده مقاله
سهیلا شیرازی-سید مصطفی قدمیرژیم دارویی مناسب برای مدل ریاضی مرجع بیماری ایدز با استفاده از تکنیک Sdre-Fuzzyمشاهده مقاله
علیرضا حاجی محمد علی- حتمد گرجی زادهطراحی کنترل کننده ی فازی – استعماری برای کنترل فعال سازهمشاهده مقاله
علیرضا حاجی محمد علی- حامد گرجی زادهطراحی کنترل کننده ی فازی – استعماری برای کنترل فعال سازهمشاهده مقاله
مائده محمدپور، رضا ابراهیمیبهره برداری بهینه شبکه توزیع با هدف بیشینه سازی سود حاصل از بکارگیری خازن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کرم شب تابمشاهده مقاله
مائده محمدپور، رضا ابراهیمیبهره برداری بهینه شبکه توزیع با هدف بیشینه سازی سود حاصل از بکارگیری خازن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کرم شب تابمشاهده مقاله
حامد گرجی زاده و مجتبی جعفری آلوستانیپیش‌بینی درصد خرده برنج در رقم نعمت با تغییر دمای خشک‌کن و رطوبت نهایی شلتوک به روش فازی مشاهده مقاله
1محمد علی زین الدینی، 2 محمد جعفر تقی زاده، 3 فاطمه شیخعلیشاهیبهینه سازی شمارنده تقسیم بر3/2 در تکنولوژی 65نانومترCMOSمشاهده مقاله
سیدمحمدمهدی عابدیسلاح برتر در ربات جنگجو مسابقه ایمشاهده مقاله
مائده محمدپور، رضا ابراهیمیبهره برداری بهینه شبکه توزیع با هدف بیشینه سازی سود حاصل از بکارگیری خازن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کرم شب تابمشاهده مقاله
بهنام منصوری-مجید دهقانیمنبع تغذیه PFC-Flyback یک طبقه با ضریب قدرت و راندمان بالا مشاهده مقاله
علیرضا توکلی کلاته نو-حسین نصیری شهریConstruction GaN PMOS BaxLa1-xO3 EOT with silvaco softwareمشاهده مقاله
سمیرا نظری ، سامان طوسی ، میلاد رنگرزطراحی کنترل کننده PID-فازی به منظور کنترل ولتاژ خروجی مبدل DC-DC کاهندهمشاهده مقاله
علی مطلبی سراجی،محمود قنبری،امیر احمدیان، رضا زارعی لموکیDesign of fractional order proportional-integrator-derivative controller for current loop of permanent magnet synchronous motor مشاهده مقاله
محمد رسولجهانگیریمشاهده مقاله
مرتضی اصغری سلیمانی ،محمود قنبری،علیرضا مقصودلوتشخیص و جداسازی خطای حسگرهای سیستم زیردریایی با استفاده از روش مشاهده گر ورودی ناشناختهمشاهده مقاله
محمدعلی چاکرالحسینی- محمدجعفر تقی زاده مروستطراحی SAR ADCچهاربیتی سرعت بالا در65 نانومترسی موسمشاهده مقاله
سامان بشارتی ، دکتر سید مصطفی قدمیکنترل زوایای سیستم چند متغیره روتور دوقلو با استفاده از برنامه ردیابی خطی درجه دومشاهده مقاله
جواد علمایی، حسن کمرروستا، حمید ایرانمنشجزیره¬بندی شبکه¬های قدرت بر مبنای مکان یابی بهینه از رویت پذیری شبکه (PMU) به روش الگوریتم PSOمشاهده مقاله
نگار صالحی، سید علی صدیق ضیابریشبیه سازی برخی مشخصه های مهم تقویت کننده نوری نیمه هادی انعکاسی با هدف مقایسه با تقویت کننده نوری نیمه هادیمشاهده مقاله
رضا شوندی، سید یوسف موسی زاده موسوی، حمید حسن زاده فردپیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه عصبی و ترکیب با روشهای هوشمند جهت انتخاب ویژگیمشاهده مقاله
وحید نوچمنی-مسعود رادمهر-رضا ابراهیمیمکان یابی بهینه جبرانساز توان راکتیو در شبکه های توزیع توسط الگوریتم ازدحام ذرات بهبود یافته و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیکمشاهده مقاله
1سمیرا نظری ، 2 میلاد رنگرزطراحی کنترل کننده PID-فازی به منظور کنترل ولتاژ خروجی مبدل DC-DC کاهندهمشاهده مقاله
1میثم ترکمان، 2 مهسا باقری تشخیص چهره سه بعدی با استفاده از فیلتر گابور و غیر حساس به حالت های مختلف چهره از طریق بازسازی تصاویر دو بعدیمشاهده مقاله
1مهسا باقری،2میثم ترکمانتشخیص چهره از طریق یک مدل شبکه عصبی نامنظممشاهده مقاله
رئوف اونقهوش مصنوعی؛انقلاب بزرگ بعدیمشاهده مقاله
هادی مهرجوبخش‌بندی در پردازش تصویر عنبیه چشم براساس الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگانمشاهده مقاله
1میثم ترکمان، 2 مهسا باقریتشخیص چهره سه بعدی با استفاده از فیلتر گابور و غیر حساس به حالت های مختلف چهره از طریق بازسازی تصاویر دو بعدیمشاهده مقاله
سامان تمجیدتاشمدل‌سازی و تحلیل پایداری بیماری اسکلروز چندگانه با استفاده از روش منطق فازیمشاهده مقاله
محمد بغدادیبهبود پروفیل ولتاژ در حضور تولید پراکنده بــا استفاده از نصب دوSVC و بهینه سازی با الــــگوریتم ژنتیک {GA}مشاهده مقاله
محمد بغدادیبهبود پروفیل ولتاژ در حضور تولید پراکنده بــا استفاده از نصب یکSVC و بهینه سازی با الــــگوریتم رقابت استعماری ICA))مشاهده مقاله
جمشید رشدیدریافت ولتاژ DC ثابت در خروجی سیستم فتوولتائیکمشاهده مقاله
Jamshid Roshdi*, Jaber Pouladi**Single Phase Photovoltaic System Connection to Grid Based Onthe Z-Source Inverterمشاهده مقاله
محمدحسین معطر، حامد وحدت نژاد، حدیثه کریمیبهبود امنیت نهان‌نگاری تصاویر JPEG با استفاده از سیستم اعداد باقیمانده‌ای چند سطحیمشاهده مقاله
محمدحسین معطر، حامد وحدت نژاد، حدیثه کریمیمقاومت در برابر حملات هندسی ریزمقیاس در نهان‌نگاری تصویرمشاهده مقاله
ثائر روح اللهی عربی - عبدالعزیز کلتهتخمین نرخ پدیده قوس برگشتی بر روی خطوط انتقال با شبیه سازی مطلبمشاهده مقاله
احمد محمدیپایش هوشمند آلودگی های تالاب انزلی با استفاده از شبکه‌های حسگر بی‌ سیممشاهده مقاله
Ahmad MohammadiMicrowave Resonate Circuit using Bio-char for Detection of Heavy Metal Ions in Water مشاهده مقاله
1میثم ترکمان، 2 مهسا باقری تیرهتشخیص چهره سه بعدی با استفاده از فیلتر گابور و غیر حساس به حالت های مختلف چهره از طریق بازسازی تصاویر دو بعدیمشاهده مقاله
محمدامین حبیب نژاد عربی- امانگلدی کوچکی - مسعود رادمهرتاثیر زمان بندی بهینه شبکه قدرت هوشمند با درنظر گرفتن بارهای قابل کنترل و نفوذ بالای تولیدات پراکنده بر روی تلفات توان اکتیو و راکتیومشاهده مقاله
محل کار نویسنده اول اصلاح شدمحل کار نویسنده اول اصلاح شدمشاهده مقاله
1محمدامین حبیب نژاد عربی،2امانگلدی کوچکی،3مسعود رادمهربررسی تاثیر زمان بندی بهینه شبکه قدرت هوشمند با اعمال الگوریتم کلونی زنبور عسل و درنظر گرفتن بارهای قابل کنترل و نفوذ بالای تولیدات پراکنده بر روی تلفات توان اکتیو و راکتیومشاهده مقاله
محمدامین حبیب نژاد عربی- امانگلدی کوچکی - مسعود رادمهرمقایسه تاثیر زمان بندی بهینه شبکه قدرت هوشمند با نفوذ بالای تولیدات پراکنده در دو حالت با بارهای قابل کنترل و بدون آنمشاهده مقاله
محمدامین حبیب نژاد عربی- امانگلدی کوچکی - مسعود رادمهرزمان بندی بهینه شبکه قدرت هوشمند با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل و بررسی اثرات آن بر روی یکنواخت تر شدن پخش توان و کنترل ولتاژ مشاهده مقاله
نتایج 1 تا 80 از کل 80 نتیجه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.