×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 465
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 479
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 475
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 497
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 495
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 455
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 496
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 471
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 494
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 478
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 447
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 493
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 438
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 448
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 431
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 427
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 449
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 445
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 444
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 452
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 428
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 446
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 443
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 414
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 441
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 422
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 439
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 440
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 607
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 605
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 600
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 556
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 528
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 576
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 583
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 541
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 425
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 491
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 573
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 577
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 412
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 543
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 579
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 578
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 544
نام مقاله: كارآفريني اجتماعي، به مثابه اقتصاد پیشرو در اقتصاد مقاومتی
نام مقاله: ارزیابی استراتژیک نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی و توسعه استان گلستان
نام مقاله: خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
نام مقاله: معیارهای ظرفیت سازی سپاه نیتوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان
نام مقاله: تاثیر کارافرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت ورزش و اقتصاد ورزشی در سالمندان
نام مقاله: مدل های مصداقی اقتصاد و کارآفرینی آمریکا و چین
نام مقاله: گونه شناسی اخلاق در کارآفرینی
نام مقاله: چگونگی تعیین بازار هدف در کسب و کار
نام مقاله: تغییرات سازمانی و شیوه رهبری آن
نام مقاله: نقش آموزش های دانشگاه علمی کاربردی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموختگان
نام مقاله: طرح بازاریابی و استراتژی فروش
نام مقاله: کارآفرینی اجتماعی، رویکردی نوین در کسب و کار و اثر آن بر اقتصاد
نام مقاله: نقش مديريت تغيير در کارآفريني
نام مقاله: ارزیابی پتانسیل آب های استان گلستان در تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی کشور و نقش این محصولات در ارتقاء توان تولید ملی و ارائه راهکارهای مربوطه جهت افزایش پتانسیل پرورش دهنده گان در تولید محصولات آبزی
نام مقاله: بررسی پنجره ی فرصت ها بر دانش کار آفرینی
نام مقاله: بررسي تاثير شخصيت كارآفرينانه بر عملكرد شغلي كاركنان با ميانجي گري توانمندسازي (مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علمی - کاربردی استان قزوین)
نام مقاله: تبیین نقش دولت و ملت در تحقق اقتصاد مقاومتی
نام مقاله: تاثیر مدل های اقتصاد آب بر مصرف بهینه آب
نام مقاله: نقش سرمایه گذاری های انجام شده کشور در بخش های تولیدات شیلات استان گلستان و ظرفیت های قابل بهره برداری در این استان در مقایسه با دو استان همجوار آن
نام مقاله: بررسی صید آبزیان در سه استان گلستان، گیلان و مازندران و تأثیر آن بر اقتصاد ملی کشور
نام مقاله: تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف جو در منطقه گنبد کاووس
نام مقاله: توسعه کشت کلزا، گامی به سوی امنیت غذایی
نام مقاله: کشاورزی ارگانیک رهیافت نوین در تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی
نام مقاله: افزایش فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در استان گلستان، تهدید یا فرصت
نام مقاله: شناسایی و سنجش نقاط ضعف و ضرورت ایجاد پنچره دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی استان گلستان( مطالعه موردی) 1- بررسي و تعيين الويتهاي تحقيقاتي در زمينه مرتع در استان گلستان 2- بررسی مسیر گرفتن مجوز یک واحد دامداری
نام مقاله: بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی در جلوگیری از مهاجرت مردم به کلان شهرها و یا بازگشت به مبدا دراستان گلستان
نام مقاله: ارزیابی پتانسیل آبهای استان گلستان در تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی کشور و نقش این محصولات در ارتقاء توان تولید ملی و ارائه راهکارهای مربوطه جهت افزایش پتانسیل پرورش دهنده گان در تولید محصولات آبزی
نام مقاله: نقش اقتصادی ماهیان خاویاری در تولید ملی، ظرفیت های استان گلستان در احیاء و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر و تولید اقتصادی آنها
نام مقاله: تأثیرگذاری بخش مسکن جهت تحقق اهداف مورد انتظار در اقتصاد مقاومتي
نام مقاله: ارزیابی شاخص های شهر هوشمند با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مناطق سه گانه شهر گرگان
نتایج 1 تا 30 از کل 100 نتیجه
نام مقاله: سنجش مهارت بالینی پرستاران در بحران در یکی از بیمارستان های نظامی شهر مشهد
نام مقاله: نقش تاب آوری نهادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: فرآیند تحلیل، ارزیابی و شناسایی خطر در مدیریت ریسک عملیات های نظامی (مورد مطالعه: عملیات ثامن‌الائمه)
نام مقاله: بحران ریزگردها، قطع برق و سقوط دومینو گونه زیرساخت¬های استان خوزستان در بهمن¬ماه 1395 و ارائه راهکارهایی برای ارتقای پایداری ساختارها
نام مقاله: فرآیند تحلیل، ارزیابی و شناسایی خطر در مدیریت ریسک عملیات های نظامی (مورد مطالعه: عملیات ثامن‌الائمه)
نام مقاله: چگونگی مقابله با سلاح های ناتوان ساز از منظر پدافند غیرعامل
نام مقاله: بررسی عملكرد یگان های ویژه ناجا در برقراري نظم و امنيت راهپیمایی اربعین حسینی با رويكرد مديريت بحران
نام مقاله: بررسی نقش و جایگاه مؤثر پلیس در مدیریت بحران پس از وقوع حوادث و سوانح (مطالعه موردی حادثه معدن ذغال سنگ زمستان یورت آزادشهر)
نام مقاله: نقش نهادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: مبانی طراحی معماری فضاهای امن پناهگاهی مبتني بر پدافند غيرعامل
نام مقاله: نقش ناجا در تامین امنیت و مدیریت بحران
نام مقاله: بررسی یگان های ویژه ناجا و کنترل اجتماعات با رویکرد مدیریت بحران اجتماعی
نام مقاله: بررسی عملكرد یگان های ویژه ناجا در برقراري نظم و امنيت راهپیمایی اربعین حسینی با رويكرد مديريت بحران
نام مقاله: بحران ریزگردها، قطع برق و سقوط دومینو گونه زیرساخت­های استان خوزستان در بهمن­ماه 1395 و ارائه راهکارهایی برای ارتقای پایداری ساختارها
نام مقاله: نقش ناجا در تامین امنیت و مدیریت بحران
نام مقاله: بررسی یگان های ویژه ناجا و کنترل اجتماعات با رویکرد مدیریت بحران اجتماعی
نام مقاله: تأثیر آموزش تریاژ مبتنی بر الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرستاران گروه‌های بحران بیمارستان منتخب نظامی شهر مشهد در سال 1396
نام مقاله: ارزیابی اثر اعمال حفاظت الکترومغناطیس بر قطعی سرویس‏دهی و هزینه نگهداری مراکز داده به روش آماری
نام مقاله: نقش تاب آوری نهادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: سنجش مهارت بالینی پرستاران در بحران در یکی از بیمارستان های نظامی شهر مشهد
نام مقاله: نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: نقش نهادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: تحلیلی بر مدیریت بحران های ترافیکی(مطالعه تطبیقی)
نام مقاله: چگونگی مقابله با سلاح های ناتوان ساز از منظر پدافند غیرعامل
نام مقاله: نقش و جايگاه نیروهای مسلح در مديريت بحران‌ها
نام مقاله: تبیین شاخص های پایداری شهری در برابر تهدیدات ترکیبی
نام مقاله: مدیریت ریسک در عملیات نظامی
نام مقاله: فرآیند تحلیل، ارزیابی و شناسایی خطر در مدیریت ریسک عملیات های نظامی (مورد مطالعه: عملیات ثامن‌الائمه)
نام مقاله: بررسی اثربخشی رعایت اصول پدافند غیرعامل در مدیریت بحران پایانه مسافری راه آهن گرگان
نام مقاله: ارزیابی وضعیت پارکهای موجود در شهر گرگان از دیدگاه پدافند غیرعامل
نتایج 1 تا 30 از کل 45 نتیجه
نام مقاله: برآورد کرنش شبکه و انرژی فعالسازی نانودرات Co3O4
نام مقاله: دفع دی اکسید کربن از آب توسط تماس دهنده غشایی نانوحفره الیاف توخالی پلی اتر ایمید اصلاح شده با ماکروملکول اصلاح کننده سطحی
نام مقاله: افزایش آبگریزی سطحی غشاهای نانوحفره الیاف توخالی پلی اتر ایمید با ماکروملکول اصلاح کننده سطحی
نام مقاله: رشد لایه نازك هماتیت( α-Fe2O3) بر روی FTO با استفاده از رسوب بخار شیمیایی و بررسی کاربرد آن در سلول های فوتوالکتروشیمیایی
نام مقاله: مطالعه عددی انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی دو لوله ای شیاردار حاوی نانو سیال اکسید روی- اتیلن گلیکول
نام مقاله: اثرات جایگزینی ناخالصی C، Si و Ge بر پارامترهای ساختاری، الکترونی و NMR در نانولوله (5,5) بریلیم اکساید به روش DFT
نام مقاله: بررسي مزوپروس‌هاي SBA-15 به عنوان يک حامل دارو براي دارو رساني گاليک اسيد
نام مقاله: سنتز و بررسی خواص ساختاری نانوذرات کلسیم سولفات بعد از آلایش با یون منگنز
نام مقاله: Green synthesis of silver nanoparticles and their antibacterial activities
نام مقاله: افزایش دقت تشخیص و اندازه گیری گاز گوگرد دی اکسید خروجی از دود کش نیرو گاه ها با استفاده از نانو حسگر ها
نام مقاله: بررسی رفتار خوردگي پوشش ‎اکسید تنگستن ‎ایجاد شده بر‎ ‎روی‎ ‎ فولاد زنگ نزن L316 ‎به روش‎ ‎انباشت شیمیایی در فاز بخار‎ با فیلامان داغ (HFCVD) جهت استفاده در صنعت
نام مقاله: بررسی رفتار خوردگی اتصال غیر مشابه سوپر آلیاژ اینکلوی 825 به فولاد کربنی A106-Gr.B به روش جوشکاری قوس تنگستن – گاز GTAW با استفاده از روش‌هاي پلاريزاسيون پتانسيوديناميک و ‏طيف‌‏سنجي امپدانس الکتروشیمیایی‏
نام مقاله: بررسی تاثیر نانو ذرات Al2O3 بر سرعت چرخش و سرعت پیشروی ابزار فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر تغییرات ریزساختار و سختی پذیری اتصالات غیرمشابه آلیاژ آلومینیوم 5083 به 2024
نام مقاله: کاربرد نانولوله های کربنی در صنعت تصفیه آب
نام مقاله: مطالعه جذب داروي ضد سرطاني ایفوسفامید با كمك نانو قفسه بورن نيتريد (B12N12)
نام مقاله: استفاده از نانو كلاستر آلومینیوم نیترید Al12N12 به عنوان سنسوری برای شناسایی گاز فسفین
نام مقاله: بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید با ساپورت کننده پلیمری جهت حذف آلاینده آلی
نام مقاله: بررسی برهم کنش گاز فسژن با نانولوله های BP ، AlP ، BN و AlN به صورت مقایسه ای و به روش محاسباتی DFT
نام مقاله: بررسی رفتار خوردگی و مورفولوژی خوردگی پوشش کاربید تیتانیوم بر روی فولاد زنگ نزن 316L به روش انباشت شیمیایی در فاز بخار با فیلامان داغ HFCVD جهت استفاده در صنعت‏
نام مقاله: بررسی رفتار خوردگي پوشش‎ کاربید تانتالیوم ‎ایجاد شده بر‎ ‎روی‎ ‎ فولاد زنگ نزن L316 ‎به روش‎ ‎کندوپاش مغناطیسی با جریان مستقیم DC‎ جهت استفاده در صنعت
نام مقاله: خواص فیزیکی چوب صنوبر تیمار شده بوسیله رزین¬های بر پایه ترموست و نانواکسید روی
نام مقاله: چالش¬های تولید نانو الیاف سلولزی از منابع لیگنوسلولزی
نام مقاله: Nano drug modeling: Ab initio and DFT studies on ionization of ampicillin in aqueous solution
نام مقاله: Preparation and characterization of carbon paste electrode modified by nickel oxide and cobalt oxide nanoparticles: investigation of electrochemical behavior of these electrodes in clindamycin hydrochloride
نام مقاله: مروری بر کاربرد ساختارهای آلی فلزی
نام مقاله: تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین/Fe3O4 جهت حذف رنگزای مشکی 5 ازپساب¬های صنعتی
نام مقاله: بررسی کاربرد نانوذرات در درمان سرطان و مکانیسم های اثر آنها
نام مقاله: بررسی خواص ضدخوردگی و مکانیکی رنگ پایه اپوکسی اصلاح شده با نانو ذرات SiO2-TiO2 به منظور محافظت از خوردگی خطوط لوله‌ی انتقال فرآورده‎های نفتی از جنس کربن استیل
نام مقاله: تهیه نانو لوله های کربنی پوشش داده شده باsilan174A جهت استخراج فاز جامد بنزودیازپین ها
نام مقاله: بررسی اثر انقطاع پین-فین¬های مستقیم و V شکل با استفاده از نانو¬سیال آب/Al2O3 در سیستم¬های خنک¬کننده الکترونیکی: خواص هیدرولیکی
نتایج 1 تا 30 از کل 100 نتیجه