×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 438
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 448
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 431
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 447
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 427
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 449
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 445
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 444
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 452
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 428
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 446
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 443
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 414
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 441
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 422
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 439
نام مقاله: سنجش مهارت بالینی پرستاران در بحران در یکی از بیمارستان های نظامی شهر مشهد
نام مقاله: نقش تاب آوری نهادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: فرآیند تحلیل، ارزیابی و شناسایی خطر در مدیریت ریسک عملیات های نظامی (مورد مطالعه: عملیات ثامن‌الائمه)
نام مقاله: بحران ریزگردها، قطع برق و سقوط دومینو گونه زیرساخت¬های استان خوزستان در بهمن¬ماه 1395 و ارائه راهکارهایی برای ارتقای پایداری ساختارها
نام مقاله: فرآیند تحلیل، ارزیابی و شناسایی خطر در مدیریت ریسک عملیات های نظامی (مورد مطالعه: عملیات ثامن‌الائمه)
نام مقاله: چگونگی مقابله با سلاح های ناتوان ساز از منظر پدافند غیرعامل
نام مقاله: بررسی عملكرد یگان های ویژه ناجا در برقراري نظم و امنيت راهپیمایی اربعین حسینی با رويكرد مديريت بحران
نام مقاله: بررسی نقش و جایگاه مؤثر پلیس در مدیریت بحران پس از وقوع حوادث و سوانح (مطالعه موردی حادثه معدن ذغال سنگ زمستان یورت آزادشهر)
نام مقاله: نقش نهادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: مبانی طراحی معماری فضاهای امن پناهگاهی مبتني بر پدافند غيرعامل
نام مقاله: نقش ناجا در تامین امنیت و مدیریت بحران
نام مقاله: بررسی یگان های ویژه ناجا و کنترل اجتماعات با رویکرد مدیریت بحران اجتماعی
نام مقاله: بررسی عملكرد یگان های ویژه ناجا در برقراري نظم و امنيت راهپیمایی اربعین حسینی با رويكرد مديريت بحران
نام مقاله: بحران ریزگردها، قطع برق و سقوط دومینو گونه زیرساخت­های استان خوزستان در بهمن­ماه 1395 و ارائه راهکارهایی برای ارتقای پایداری ساختارها
نام مقاله: نقش ناجا در تامین امنیت و مدیریت بحران
نام مقاله: بررسی یگان های ویژه ناجا و کنترل اجتماعات با رویکرد مدیریت بحران اجتماعی
نام مقاله: تأثیر آموزش تریاژ مبتنی بر الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرستاران گروه‌های بحران بیمارستان منتخب نظامی شهر مشهد در سال 1396
نام مقاله: ارزیابی اثر اعمال حفاظت الکترومغناطیس بر قطعی سرویس‏دهی و هزینه نگهداری مراکز داده به روش آماری
نام مقاله: نقش تاب آوری نهادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: سنجش مهارت بالینی پرستاران در بحران در یکی از بیمارستان های نظامی شهر مشهد
نام مقاله: نقش نیروی انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: نقش نهادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
نام مقاله: تحلیلی بر مدیریت بحران های ترافیکی(مطالعه تطبیقی)
نام مقاله: چگونگی مقابله با سلاح های ناتوان ساز از منظر پدافند غیرعامل
نام مقاله: نقش و جايگاه نیروهای مسلح در مديريت بحران‌ها
نام مقاله: تبیین شاخص های پایداری شهری در برابر تهدیدات ترکیبی
نام مقاله: مدیریت ریسک در عملیات نظامی
نام مقاله: فرآیند تحلیل، ارزیابی و شناسایی خطر در مدیریت ریسک عملیات های نظامی (مورد مطالعه: عملیات ثامن‌الائمه)
نام مقاله: بررسی اثربخشی رعایت اصول پدافند غیرعامل در مدیریت بحران پایانه مسافری راه آهن گرگان
نام مقاله: ارزیابی وضعیت پارکهای موجود در شهر گرگان از دیدگاه پدافند غیرعامل
نتایج 1 تا 30 از کل 45 نتیجه