×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 465
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 479
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 475
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 497
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 495
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 455
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 496
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 471
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 494
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 478
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 447
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 493
نام مقاله: كارآفريني اجتماعي، به مثابه اقتصاد پیشرو در اقتصاد مقاومتی
نام مقاله: ارزیابی استراتژیک نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی و توسعه استان گلستان
نام مقاله: خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
نام مقاله: معیارهای ظرفیت سازی سپاه نیتوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان
نام مقاله: تاثیر کارافرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت ورزش و اقتصاد ورزشی در سالمندان
نام مقاله: مدل های مصداقی اقتصاد و کارآفرینی آمریکا و چین
نام مقاله: گونه شناسی اخلاق در کارآفرینی
نام مقاله: چگونگی تعیین بازار هدف در کسب و کار
نام مقاله: تغییرات سازمانی و شیوه رهبری آن
نام مقاله: نقش آموزش های دانشگاه علمی کاربردی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموختگان
نام مقاله: طرح بازاریابی و استراتژی فروش
نام مقاله: کارآفرینی اجتماعی، رویکردی نوین در کسب و کار و اثر آن بر اقتصاد
نام مقاله: نقش مديريت تغيير در کارآفريني
نام مقاله: ارزیابی پتانسیل آب های استان گلستان در تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی کشور و نقش این محصولات در ارتقاء توان تولید ملی و ارائه راهکارهای مربوطه جهت افزایش پتانسیل پرورش دهنده گان در تولید محصولات آبزی
نام مقاله: بررسی پنجره ی فرصت ها بر دانش کار آفرینی
نام مقاله: بررسي تاثير شخصيت كارآفرينانه بر عملكرد شغلي كاركنان با ميانجي گري توانمندسازي (مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علمی - کاربردی استان قزوین)
نام مقاله: تبیین نقش دولت و ملت در تحقق اقتصاد مقاومتی
نام مقاله: تاثیر مدل های اقتصاد آب بر مصرف بهینه آب
نام مقاله: نقش سرمایه گذاری های انجام شده کشور در بخش های تولیدات شیلات استان گلستان و ظرفیت های قابل بهره برداری در این استان در مقایسه با دو استان همجوار آن
نام مقاله: بررسی صید آبزیان در سه استان گلستان، گیلان و مازندران و تأثیر آن بر اقتصاد ملی کشور
نام مقاله: تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف جو در منطقه گنبد کاووس
نام مقاله: توسعه کشت کلزا، گامی به سوی امنیت غذایی
نام مقاله: کشاورزی ارگانیک رهیافت نوین در تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی
نام مقاله: افزایش فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در استان گلستان، تهدید یا فرصت
نام مقاله: شناسایی و سنجش نقاط ضعف و ضرورت ایجاد پنچره دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی استان گلستان( مطالعه موردی) 1- بررسي و تعيين الويتهاي تحقيقاتي در زمينه مرتع در استان گلستان 2- بررسی مسیر گرفتن مجوز یک واحد دامداری
نام مقاله: بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی در جلوگیری از مهاجرت مردم به کلان شهرها و یا بازگشت به مبدا دراستان گلستان
نام مقاله: ارزیابی پتانسیل آبهای استان گلستان در تولید ماهیان گرم آبی و سردآبی کشور و نقش این محصولات در ارتقاء توان تولید ملی و ارائه راهکارهای مربوطه جهت افزایش پتانسیل پرورش دهنده گان در تولید محصولات آبزی
نام مقاله: نقش اقتصادی ماهیان خاویاری در تولید ملی، ظرفیت های استان گلستان در احیاء و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر و تولید اقتصادی آنها
نام مقاله: تأثیرگذاری بخش مسکن جهت تحقق اهداف مورد انتظار در اقتصاد مقاومتي
نام مقاله: ارزیابی شاخص های شهر هوشمند با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مناطق سه گانه شهر گرگان
نتایج 1 تا 30 از کل 100 نتیجه