×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 330

نویسندگان: ابراهیم حسینی نسب

عنوان مقاله: بهره برداری از چند سیستم چند حا مله با در نظر گرفتن نظریه بازی ها

چکیده: در این مقاله ما چند سیستم یکپارچه ی انرژی را در نظر می گیریم و با استفاده از نظریه ی بازی ها )مدل کورنو (، فرم استراتژیک بازی را معرفی می کنیم. در این بازی ، هاب ها بازیگرها هستند و تابع سود را به عنوان پیامد برای هر کدام از هاب ها تعریف می کنیم . تصمیم هر هاب (تعیین میزان خرید و فروش حامل ها) علاوه بر سود خود می تواند بر سود هاب های دیگر نیز اثر بگذارد. هدف ما رسیدن به نقطه ای است که هاب ها به صورتی میزان خریدو فروش حامل های خود را تعیین کنند که در صورت تغییر آن مقادیر سودشان بیشتر نشود . به عبارت دیگر هدف ما در این مقاله رسیدن به نقطه ای است (محل تقاطع توابع سود ) به نحوی که اگر هر کدام از هاب ها با فرض ثابت بودن و عاقلانه بودن رفتارهاب های دیگر بازی خود را تغییر دهند(مقدار خرید و فروش حامل هایش را تغییر دهد) سودش بیشتر نشود . و این نقطه همان نقطه ای است که در آن تعادل نش رخ می دهد . تعادل نش به عبارتی دیگر یعنی اینکه هر هاب چه مقدار باید خرید و چه مقدار باید فروش داشته باشد . بعد از این با فرض شراکت هاب ها سود هاب ها را بدست می آوریم و با حالتی که با هم شراکت ندارند مقایسه می کنیم همچنین در مورد اثر راندمان هاب ها در میزان سود بحث می شود.
واژه های کلیدی: هاب انرژی ، بهره برداری ، نظریه ی بازی ها ، سیستم های یکپارچه ، گیم تئوری ، نظریه ی کورنو
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.