×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 328

نویسندگان: ثائر روح اللهی عربی - عبدالعزیز کلته

عنوان مقاله: بهینه سازی محاسبه نرخ پدیده قوس برگشتی با در نظرگرفتن رفتار گذرا/موجی اجزای خطوط انتقال توسط شبکه عصبی

چکیده: برخورد صاعقه به خطوط هوایی نیرو می‌تواند در زمانی بسیار کوتاه ، اضافه ولتاژهای بزرگی را در قسمتهای مختلف خط پدید آورد که نهایتاً منجر به تخلیه الکتریکی و اتصال کوتاه گردد. به همین علت بررسی عملکرد خطوط در مقابله با این پدیده از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. بروز قوس در طول زنجیره مقره و برقراری جریان موجی از سمت برج به سیم‌های فاز اصطلاحاً قوس برگشتی (BackFlashover) نام دارد. در بررسی عملکرد خطوط در مقابل پدیده صاعقه و مطالعه پدیده قوس برگشتی، طول زنجیره مقره، تعداد، نوع و محل سیم‌های محفاظ هوایی، مقاومت مناسب پایه برج ، شکل و ابعاد شاخکهای جرقه گیر، برقگیرها و موارد دیگر دخیل می‌باشند؛ ضروری است هر یک از این عوامل یا پارامترها و اثرات آنها بر عملکرد عایقی خطوط با دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند.
در این مطالعه قصد بر آن است که تاثیر عوامل مختلف دخیل بر وقوع این پدیده، به طور توامان پیاده سازی شده تا بتوان با مدلسازی دقیق هر یک از این عوامل، راهکاری مناسب و سریع جهت کاهش نرخ وقوع قوس برگشتی ارائه نمود.
واژه های کلیدی: صاعقه، قوس برگشتی، شبکه عصبی، نرون، پرسپترون
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.