×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 334

نویسندگان: 1مهدی رستمی اسطلخی،2* امانگلدی کوچکی

عنوان مقاله: کاهش تلفات از طریق بازآرایی شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده توسط الگوریتم بهبود یافته جفت گیری زنبور عسل(HBMO)

چکیده: برنامه ریزی جهت کاهش تلفات از جمله مهم ترین اولویت های شرکت های توزیع می باشد. از طرفی وجود منابع تولید پراکنده که سبب تجدید ساختار در سیستم های قدرت خواهد شد و تلفات نیز کاهش می یابد. یکی از روش های مورد نظرجهت کاهش تلفات، بازآرایی شبکه می باشد.در این مقاله از طریق بازآرایی شبکه توزیع که منابع تولید پراکنده نیز درآن قراردارند می توان تلفات را به حداقل رساند. جهت باز آرایی شبکه مورد نظر از الگوریتم بهبود یافته جفتگیری زنبور عسل استفاده شده است که دارای دقت و سرعت و همگرایی بالا می باشد.این الگوریتم برای مطالعات تجدید ساختار در شبکه مناسب می باشد. در این الگوریتم جهت پایداری ولتاژ یک تابع هدف برمبنای شاخص پایداری ولتاژ باس ها پیشنهاد شده است. این الگوریتم بر روی یک شبکه توزیع 33 باسه استاندار IEEE که منابع تولید پراکنده در ان وجود دارد، شبیه سازی شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است
واژه های کلیدی: شبکه توزیع – تولید پراکنده– الگوریتم زنبور عسل – تلفات - باز آرایی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.