×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 347

نویسندگان: میثم رادمهر

عنوان مقاله: بهبود عملکرد ژنراتور القائی تغذیه دوگانه با استفاده از کنترل کننده PI با جداساز فیدبک حالت

چکیده: چکیده- استفاده از ژنراتور القائی تغذیه دوگانه (DFIG) در توربین های بادی مزایای زیادی دارد . بین توان اکتیو و راکتیو DFIG تداخل وجود دارد . در این مقاله یک جبرانساز جداساز دینامیک (DD) پیشنهاد شده است ، که در یک ترکیب با کنترل کننده PI برای ازبین بردن اثر تداخل توان اکتیو و راکتیو مورد استفاده قرار می گیرد . جبرانساز پیشنهاد شده اجازه می دهد که توان اکتیو وراکتیو DFIG بطور مستقل کنترل شوند . جبرانساز ساختار ساده ای دارد و براحتی به کار گرفته می شود . عملکرد کنترل کننده DD-PI پیشنهاد شده در یک سیستم ساده (DFIG) امتحان و نتایج بدست آمده با عملکرد کنترل کننده PI متعارف مقایسه شده است و نتیجه گیری شده است .
واژه های کلیدی: DFIG ،جبرانساز جداساز دینامیک ، توان اکتیو و راکتیو ،کنترل مستقل
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.