×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 353

نویسندگان: علیرضا حاجی محمد علی- حتمد گرجی زاده

عنوان مقاله: طراحی کنترل کننده ی فازی – استعماری برای کنترل فعال سازه

چکیده: استفاده ار سیستم‌های کنترل در بسیاری از علوم متداول و گاهی عملکرد صحیح سیستم، بدون وجود یک واحد کنترل غیر قابل تصور می‌باشد. استفاده از این سیستم‌ها در زمینه عمران و محافظت از سازه‌ها در مقابل بلایای طبیعی در سال‌های اخیر متداول شده است. یکی از روش های کنترل سازه روش موسوم به کنترل فعال می باشد. در این مقاله ما از یک کنترلر فازی برای اعمال حلقه بسته کنترل استفاده کردیم و برای بهبود کارایی این کنترلر از دو الگوریتم بهینه‌سازی برای نظارت روی سیستم فازی بهره بردیم. این دو الگوریتم بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری بود که نتایج کار نشان داد که الگوریتم ژنتیک 96.8 درصد نسبت به حالت بدون کنترل سیستم، تصحیح جابجایی سازه و الگوریتم رقابت استعماری 98.6 درصد بهبود را در پی دارد که کارایی 1.8 درصدی الگوریتم رقابت استعماری در مقابل الگوریتم ژنتیک را برای کنترل نظارتی نشان داد.
واژه های کلیدی: کنترل فعال سازه- کنترل فازی- کنترل نظارتی- الگوریتم ژنتیک- الگوریتم رقابت استعماری
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.