×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 352

نویسندگان: مائده محمدپور، رضا ابراهیمی

عنوان مقاله: بهره برداری بهینه شبکه توزیع با هدف بیشینه سازی سود حاصل از بکارگیری خازن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب

چکیده: در این مقاله مساله بهره برداری بهینه شبکه توزیع با بکارگیری خازن و با هدف افزایش سود حاصل از نصب آن در شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. سود حاصل از نصب خازن بصورت سود حاصل از کاهش تلفات و بهبود پایداری ولتاژ شبکه با در نظر گرفتن فاکتور حساسیت تلفات برای شناسایی باس های حساس از نظر ولتاژ در نظر گرفته شده است. در این مطالعه الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب برای حل تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن ها در شبکه 94 باسه IEEE مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داده است که تلفات و پایداری ولتاژ شبکه پس از خازن گذاری بهبود یافته است. همچنین نتایج نشان داده است که روش کرم شب ¬تاب در کاهش تلفات و بیشینه سود مالی نسبت به بسیاری از روش های دیگر نظیر الگوریتم های زنبور عسل و تکاملی، عملکرد بهتری از خود نشان داده است.
واژه های کلیدی: بهره برداری شبکه توزیع، خازن گذاری، کاهش تلفات، پایداری ولتاژ سود مالی، فاکتور حساسیت تلفات، الگوریتم کرم شب¬تاب
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.