×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 341

نویسندگان: جواد علمایی، حسن کمرروستا، حمید ایرانمنش

عنوان مقاله: جزیره¬بندی شبکه¬های قدرت بر مبنای مکان یابی بهینه از رویت پذیری شبکه (PMU) به روش الگوریتم PSO

چکیده: یکی از استراتژی هاي مهم و کاربردی در مسئله راه اندازی مجدد، استراتژی رو به رشد(build up) می¬باشد که بدین منظور شبکه قدرت را به جزایر تقسیم بندی می¬گردد تا این جزایر به صورت تفکیک از هم و مجزا راه¬اندازی شود و سپس جزایر با هم سنکرون می¬گردند. به این نکته نیز باید توجه شود که هر جزیر نیازمند یک واحد با قابلیت خود راه¬نداز خواهد بود. در این مقاله سعی بر ارائه الگوریتمی به منظور جزیره بندی شبکه قدرت و رویت پذیری هر یک از شین ها مي¬باشد که با استفاده از سیستم اندازه گیری منطقه وسیع (WAMS) صورت می¬پذیرد تا به روش الگوریتم PSO بتوان با حداقل PMUها شین¬های شبکه را رویت پذیر ساخت. شبیه سازی یک شبکه118شینه به منظور جزیره¬بندی و رویت پذیری شبکه قدرت و با بکارگیری الگوریتم PSO صورت گرفته است تا رویت پذیری دقت تر و راه اندازی مجدد در کمترین زمان انجام پذیرد.
واژه های کلیدی: سیستم اندازه گیری منطقه وسیع WAMS ، واحد اندازه گیری فازوریPMU، الگوریتم PSO
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.