×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 362

نویسندگان: محمد بغدادی

عنوان مقاله: بهبود پروفیل ولتاژ در حضور تولید پراکنده بــا استفاده از نصب دوSVC و بهینه سازی با الــــگوریتم ژنتیک {GA}

چکیده: از آنجاییکه توان درخواستی توسط مصرف کننده و توان تولیدی توسط خود شبکه به علاوه‌ی منابع تولید پراکنده باید تناسب داشته باشد یک مشکل اساسی برای ثابت ماندن ولتاژ رسیده به مصرف کننده تنظیم توان تولیدی و توان درخواستی می‌باشد که در مقاله پیش رو هدف اصلی بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه قدرت با استفاده از نوعی از ادوات FACTS می باشد. پس از نشان دادن نتایج و شبیه سازی الگوریتم ژنتیک که توسط اقای ساویچ و همکاران [1]انجام گرفته بر روی نصب دو SVC به منظور بهبود پروفیل ولتاژ در یک سیستم شامل تولیدات پراکنده کار خواهیم کردو برای این منظور از یک الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استماری استفاده می‌کنیم که جنبه نو آوری این مقاله میباشد.
واژه های کلیدی: ثابت ، ولتاژ ، SVC، پراکنده ، ژنتیک
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.