×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 374

نویسندگان: محمدحسین معطر، حامد وحدت نژاد، حدیثه کریمی

عنوان مقاله: مقاومت در برابر حملات هندسی ریزمقیاس در نهان‌نگاری تصویر

چکیده: اغلب روش‌های موجود نهان‌نگاری تصاویر رنگی به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که درج نهان‌نگاره تنها در مؤلفه روشنایی تصویر انجام می‌شود. مهم‌ترین معایب این روش‌ها عبارت‌اند از: 1) این روش‌ها به حملات رنگی حساس هستندچراکه در آن‌هاارتباط بین کانال‌های رنگی مختلف نادیده گرفته می‌شوند. 2) به علت عدم‌تشخیص ناهماهنگی درنهان‌نگاره، این روش‌ها نسبت به حملات هندسی مقاوم نیستند. لذا چالش اصلی، طراحی یک ایده نهان‌نگاری تصاویر رنگی مقاوم در برابر حملات هندسی است که در آن ارتباط بین کانال‌های رنگی حفظ شود. تاکنون روش‌های زیادی برای مقاومت در برابر حملات هندسی درشت مقیاس مانند دوران و تغییر اندازه ارائه شده است، اما مقاومت در برابر حملات هندسی ریزمقیاس مانند لرزش نیاز به پژوهش بیشتری دارد.لذا دراین مقاله با استفاده از تبدیل فوریه چهارگانه و ماتریس‌های مقادیر منفرد روشی جدید برای حل این چالش‌ها ارائه و کارایی آن با معیارهای TAF و PSNR اثبات شده است.
واژه های کلیدی: نهان‌نگاری تصویر، حملات هندسی، فشرده سازی JPEG،تبدیل فوریه چهارگانه.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.