نویسندگان: سمیرا نظری،سامان طوسی

عنوان مقاله: طراحی کنترل کننده PID-فازی به منظور کنترل ولتاژ خروجی مبدل DC-DC کاهنده

چکیده: بهره گيري از منطق فازي با توجه به تفسير تقريبي مشاهدات، بستر مناسبي جهت طراحي كنترل كننده غير خطي مقاوم فراهم مي كند. طراحی کنترل کننده PID-فازی یک روش جدید در کنترل مبدل های DC-DC است. که در این مقاله از کنترل کنندهPID- فازي برای کنترل مبدل DC-DC کاهنده (مبدل باک) استفاده شده است. در واقع بهره های کنترل کننده PID توسط کنترل کننده فازی تعیین می¬شود. به منظور بررسی سیستم کنترل PID- فازي مبدل باک، تغییرات در مقاومت خروجی (بار) مبدل و تغییرات در ولتاژ ورودی به عنوان اغتشاشات ورودی لحاظ می گردد. نتایج بدست آمده نشان دهنده عملکرد مطلوبتر کنترلر PID-فازی نسبت به کنترلر PID کلاسیک در تثبیت کردن ولتاژ خروجی می باشد.
واژه های کلیدی: مبدل باک، کنترل کننده، فازی، ولتاژ خروجی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.