×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 319

نویسندگان: سینا سوخته سرایی

عنوان مقاله: مروری برتکنیکهای تصویربرداری،بمنظورتشخیص CADوظهورتکنیکهای هیبرید

چکیده: امروزه )CADبیماری عروق کرونری( بعنوان رایج ترین عامل ایجادانفارکتوس قلب ودرپی آن سکته قلبی وافزایش میزان مرگ ومیرشناخته می شود.این موضوع سازندگان تجهیزات تصویربرداری پزشکی رامجاب کرده تاروی تجهیزات وتکنیکهایی که امکان ازپیش خبردادن این مهم رافراهم می سازند،ویاعواملی که منجربه آن می شوند،بیش ازپیش کارکنند.تکنیکهای غیرتهاجمی تصویربرداری نسبت به آنژیوگرافی سنتی،عواملی که باعث آزاربیمارمی شدند راتقریبابه حداقل رسانده اند.همچنین این تکنیکهاCADراازروی بررسی هموداینامیک قلب ویامستقیم ازروی ساختارعروق کرونری تشخیص می دهند.دراین مقاله سعی شده تابابررسی انواع این تکنیکها،به مسیری که پیش روی این نوع تصویربرداری است،پرداخته شود.
مروری بر تکنیکهای تصویربرداری، به منظورتشخیص CAD و ظهور تکنیکهای هیبرید
سینا سوخته سرایی، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلی آبادکتول
واژه های کلیدی: استرس،تصویربرداری عملکردی،تصویربرداری ساختاری،تکنیکهای هیبرید،عروق کرونری
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.