×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 320

نویسندگان: نجمه کوچکیان زلیوا . دکتر پیمان بیات

عنوان مقاله: استفاده از تبدیل موجک و عملیات مورفولوژی برای حذف بافت جمجمه از مغز در تصاویر MR مغزی

چکیده: سیستم طراحی شده در این مقاله عملیات جداسازی بافت جمجمه از مغز را با هدف جلوگیری از خوشه بندی نادرست، در تصاویر MR مغزی، انجام می دهد. سیستم دارای 4 گام اساسی است. در گام نخست تصویر ورودی برا ی سهولت پردازش، دودویی می شود. سپس در گام دوم با استفاده از تبدیل موجک اتصالات رنگی مشترک بین جمجمه و مغز را از بین می بریم تا بدین وسیله فاصله ی بین جمجمه و مغز بیشتر شود و عملیات جدا سازی راحتتر انجام شود. در گام سوم با استفاده از عملیات مورفولوژی به وضوح و تضاد هرچه بیشتر پیکسل های روشن و تیره می پردازیم. سپس پیکسل های روشن و تیره با دو برچسب جداگانه برچسب گذاری می شوند. در گام چهارم با استفاده از الگوریتم پوسته ی محدب، ناحیه ی محدبی از برچسب تیره رنگ که همان بافت اصلی مغز است، استخراج می شود.
واژه های کلیدی: تبدیل موجک، مورفولوژی، پردازش تصویر، حذف جمجمه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.