×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 90

نویسندگان: داود کریم زاده، محمداسمعیل اکبری

عنوان مقاله: بررسی تاثیرات زیست محیطی احداث نیروگاه بادی در شهرستان سلطانیه ی استان زنجان

چکیده: افزایش انتشار آلاینده های محیط زیست و گازهای گلخانه ای تنها بخشی از تبعات زیست محیطی مصرف حاملهای انرژی با منشاء فسیلی به شمار می رود . این دو عامل به طور مستقیم با افزایش تقاضای انرژی ، در اثر افزایش جمعیت و ارتقاء استانداردهای کیفیت زندگی در رابطه می باشد . یکی از مهمترین راهکارها جهت مدیریت و کاهش تبعات زیست محیطی بخش انرژی استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی باد می باشد. پژوهش حاضر تاثیرات زیست محیطی ناشی از احداث نیروگاه بادی در شهرستان سلطانیه ی استان زنجان در مقایسه با سایر نیروگاههای تولید برق را مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، با فرض احداث یک نیروگاه بادی تنها با یک توربین با توان 1800 کیلووات با توربین VESTAS V100 می توان حداقل 3081473240 ریال در هزینه های اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم صرفه جویی کرد .
واژه های کلیدی: نیروگاه بادی ، سلطانیه ، گازهای آلاینده ، هزینه های زیست محیطی ، گازهای گلخانه ای
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.