×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 90

نویسندگان: داود کریم زاده، محمد اسمعیل اکبری

عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل داده های مزرعه ی بادی سلطانیه با استفاده از نرم افزار windographer و توربین شرکت صبانیرو

چکیده: در این مقاله با استفاده از داده های دکل بادسنجی سانا که در منطقه ی سلطانیه نصب گردیده است مطالعات امکان سنجی توسط نرم افزار windographer انجام گرفته است. در این مطالعه توان تولیدی توربین بادی ، ضریب ظرفیت و ساعات کارکرد توربین بادی تعیین گردیده است. همچنین با توجه به اهمیت اقتصادی هر پروژه ، قیمت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولیدی با استفاده از تکنیک قیمت تمام شده ی تنزیل شده LCOE محاسبه گردیده و از نظر توجیه اقتصادی ، مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که مطالعات با فرض استفاده از توربین بادی 660 کیلووات شرکت صبانیرو که تنها توربین بادی ساخته در کشور می باشد ، صورت گرفته است.
واژه های کلیدی: شرکت صبانیرو،توزیع ویبول،ضریب ظرفیت،نرم افزارwindographer،قیمت تمام شده تنزیل شده، سلطانیه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.