×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 108

نویسندگان: مهرداد ملاکی، محمد کامران و مهدی صلای نادری

عنوان مقاله: بررسی تأثیر بار خودرو‌های الکتریکی و الگوی شارژ آنها در حل مسألة برنامه‌ریزی توسعه ظرفیت تولید در سیستم‌های قدرت

چکیده: مسأله برنامه ریزی توسعة سیستم تولید چندهدفه، تصمیم‌گیری در مورد تکنولوژی‌های تولیدی است که قابلیت اضافه‌شدن به سیستم را دارند به‌نحوی‌که به‌طور هم‌زمان مواردی هم‌چون هزینه و میزان تولید آلاینده‌های هوا نظیر CO2 و NOx حداقل شود. در این مقاله، طرح بهینۀ توسعۀ تولید سیستم قدرت با در‌نظر‌گرفتن تأثیر بار خودروهای الکتریکی و با استفاده از روش حل بهینه‌سازی چندهدفه ارائه می شود. همچنین تأثیر شارژ معمولی و هوشمند خودروی الکتریکی در پاسخ های مسأله توسعۀ ظرفیت تولید سیستم قدرت مورد بررسی قرار میگیرد. برای تولید سناریو‌های دسترس‌پذیری از شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده شده‌ و سپس مسأله با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه و با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت‌های موجود در سیستم حل می شود.
واژه های کلیدی: برنامه‌ریزی توسعۀ تولید-خودرو برقی-شبیه‌سازی مونت‌کارلو-الگوریتم ژنتیک.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.