×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 115

نویسندگان: غلامرضا روشن، قربان جعفری

عنوان مقاله: واکاوی اثر تغییر اقلیم برعرضه و تقاضای انرژی

چکیده: با توجه به اهمیت گرمایش جهانی و تاثیر آن بر میزان عرضه و تقاضای انرژی، تغییرات دمای علی آباد کتول با استفاده از نرم افزار Meteonorn، بر مبنای 18 مدل گردش عمومی جو و دو سناریوی A1 و B1 برای سه دهه 2020، 2030 و 2040 شبیه سازی گردید و در ادامه مقادیر HDD و CDD برای آن محاسبه گردید. در ادامه نتایج نشان دادند که بر مبنای سناریوی A1، برای دهه ی 2020 ، مجموع میانگین سالانه نیاز به انرژی سرمایشی 1369 درجه روز بوده که در دهه 2030 به 1420 و در نهایت در دهه 2040 به میزان 1513 درجه- روز خواهد رسید. در ادامه بر مبنای سناریوی B1، مشخص گردید که در دهه 2020، مجموع میانگین سالانه نیاز به انرژی سرمایشی به میزان 1377 می باشد که در دهه 2030 به 1419 رسیده و در نهایت در دهه 2040 به 1463 درجه-روز فزونی خواهد یافت. اما این در شرایطی می باشد که میزان نیاز به انرژی گرمایشی بترتیب برای دهه 2020 ، 2030 و 2040 شامل مقادیر 1571، 1522 و 1510 درجه-روز روند کاهشی نشان می دهد. این در حالی می باشد که بر مبنای دوره 1970 تا 2010 مجموع میانگین سالانه نیاز به انرژی سرمایشی 1104 درجه- روز بوده است. اما در ادامه بترتیب مجموع میانگین سالانه نیاز به انرژی گرمایشی برای دهه 2020 ، 2030 و 2040 شامل مقادیر 1532، 1522 و 1433 درجه-روز بوده که در مقایسه با میانگین درازمدت دوره مشاهداتی که عدد 1296 درجه روز می باشد روند کاهشی نشان می دهد.
واژه های کلیدی:
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.