×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 120

نویسندگان: امانگلدی کوچکی- هادیه سادات حسینی

عنوان مقاله: طراحی بهینه سیستم ترکیبی خورشیدی-بادی به همراه ذخیره ساز انرژی به کمک الگوریتم بهینه سازی آموزش- یادگیری

چکیده: از آنجا که سیستم های هایبرید از چند منبع مختلف انرژي تغذیه می شوند، در مقایسه با سیستم هایی که یک منبع تولید دارند، از قابلیت اطمینان بالاتري برخوردار هستند. اين مقاله يك سيستم هایبریدی خورشيدي-بادي به همراه باطري را ارائه می کند. سیستم مورد مطالعه متشكل از پنل هاي خورشیدی، توربين هاي بادي، ذخيره ساز باطری و اینورتر می باشد. طراحي بهينه سيستم جهت تعيين تعداد پنل خورشيدي، توربين بادي و باطري ها با هدف كمينه سازي هزينه هاي توليد انرژي سيستم انجام گرفته است و قيود ظرفيت تجهيزات نیز لحاظ شده است. هزينه هاي سيستم شامل هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي نگهداري مي باشد. براي بهینه سازی سیستم ترکیبی، از الگوریتم بهينه سازي بر اساس آموزش-يادگيري استفاده می شود. این سیستم در حالت هاي فقط خورشيدي، فقط بادي و ترکیبی، شبیه سازی شده است. علاوه بر این، طي يك آناليز حساسيت، تاثير عوامل فني تجهيزات سيستم مانند ظرفيت توربين بادي، پنل خورشيدي، ميزان راندمان اينورتر، تغييرات بار و ظرفيت باطري در مساله بهينه سازي، بر روي طراحي بهينه سيستم مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است ؛ نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی عملکرد خوبی در تعیین پارامترهای طراحی داشته است. از طرفی مطالعات نشان میدهد که با افزايش ظرفيت توربين بادي، تعداد پنل هاي خورشيدي كاهش و تعداد باطري ها افزايش يافته است.
واژه های کلیدی: سيستم ترکیبی خورشيدي-باطري- طراحي بهينه- الگوريتم بهينه سازي بر اساس آموزش-يادگيري
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.