نویسندگان: غلامرضا روشن ، عبدالعظیم قانقرمه ، فهیمه پناهی

عنوان مقاله: پایش تغییر روند شاخصهای حدی روزهای یخبندان و یخی در استان گلستان جهت مدیریت ریسک انرژی در دوره سرد سال

چکیده: یکی از مصادیق تغییر اقلیم، افزایش رخداد بلایای جوی و یا مقادیر حدی آب و هوایی می باشد. یکی از این مقادیر حدی، رخداد روزهای یخبندان و یخی می باشد. اهمیت این رخداد حدی اقلیمی به گونه ای است که بغیر از تاثیرگذاری بر اکوسیستم های طبیعی و جوامع بشری ، می تواند بر روی روند تقاضای انرژی در بخش گرم کنندگی جوامع تاثیرگذار می باشد. بنابراین این تحقیق بر آن است تا به مطالعه روند تغییرات شاخص های روزهای یخبندان(frost days) و دیگری روزهای یخی(Ice days) برای 12 ایستگاه در استان گلستان بپردازد. یافته های این تحقیق نشان دادند که بر مبنای شاخص FD ، در غالب ایستگاهها درصدی از فراوانی داده های مطالعاتی به رخداد این پدیده ی حدی اختصاص یافته است. اما بیشینه درصد فراوانی روزهای همراه با FD به میزان 41.35 درصد مربوط به ایستگاه چهل دختر و کمینه فراوانی برای ایستگاه مزارع به میزان 2.70 درصد اختصاص یافته است. موضوع قابل توجه اینکه در 5 ایستگاه مطالعاتی روند FD افزایشی می باشد که در این میان فقط روند کلاله با r=0.35 معنادار می باشد. اما برای سایر ایستگاههای دیگر روند نزولی می باشد. بنابراین بر مبنای نتایج این تحقیق انتظار می رود که در آینده رخداد این بلای جوی کاهش یافته و تاثیر آن بر تقاضای انرژی در بخش گرم کنندگی سکونتگاههای انسانی استان در فصل سرد سال کاهش داشته باشد. ولی نباید فراموش نمود که با افزایش فراوانی رخداد دماهای بیشینه، نیاز به انرژی سرمایشی در دوره گرم سال افزایش خواهد یافت.
واژه های کلیدی: کلمات کلیدی: روزهای یخبندان، روزهای یخی، مدیریت ریسک انرژی، استان گلستان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.