×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 114

نویسندگان: امیر حسین قاسمی کرم، حسین دیسی، اکبر جان امیری

عنوان مقاله: تحلیل عملکرد چیلرهای سانتریفیوژ آبی 5000 تن تبرید بمنظورتعیین علت کاهش توان سرمایشی در شرایط کارکرد واقعی

چکیده: در این مقاله عملکرد چیلر سانتریفیوژ آبی با هدف تعین علت کاهش توان سرمایشی در شرایط بهره برداری مورد تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه موردی به بررسی اثرات سیستم خنک کننده بر رفتار اینترکولر و تغییرات ضریب عملکرد در این چیلرهای سانتریفیوژ تناژ بالا پرداخته شده است. فرآیند ترمودینامیکی در این چیلرها با استفاده از روش حجم-محدود مدلسازی شده و عملکرد آنها در شرایط واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. کمپرسور مورد مطالعه از نوع سانتریفیوژ سه مرحله ای با دو خط برگشتی بوده و جهت بهينه سازي انرژي از یک اینترکولر با سه ولو مکانیکی فشارشکن استفاده شده است بطوریکه فرآیند اختناق در سه مرحله صورت می گیرد. داده های ترمودینامیکی مبردR-22 از نرم افزار CoolPack استخراج شده و معادلات بقای جرم و انرژی برای چهار حجم کنترل (کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و اینترکولر) استفاده شده است. پارامترهای ترمودینامیکی مربوط به مبرد در نقاط مختلف سیکل محاسبه گردیده و اعتبارسنجی نتایج برای پارامترهای مختلف سیکل ترمودینامیکی با داده¬های طراحی چند شرکت سازنده و با تناژ مختلف انجام گرفته که این مقایسه نشان دهنده سازگاری بسیار خوب نتایج می باشد. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد واقعی این چیلرها نشان دهنده آنست که به علت عدم کنترل مناسب مقدار دبی و دمای ورودی مدار خنک کننده، مبرد مایع در مرحله اول اینترکولر انباشته شده و لذا موجب رفتار نامطلوب اینترکولر و در نتیجه کاهش ضریب عملکرد واقعی چیلر و همچنین کندی نرخ تولید سرما آن گردیده است بطوریکه جهت تولید سرمایش مورد نیاز نیروگاه در یک بازه زمانی محدود، لازم است اپراتور چیلر رزرو را نیز روشن نماید.
واژه های کلیدی: چيلر سانتریفیوژ- کاهش توان سرمایشی- عملکرد واقعی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.