×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 125

نویسندگان: محسن فرجوند

عنوان مقاله: ساختمانهاي خورشيدي ، حركت به سوي معماري پايدار

چکیده: انسان از دير باز هميشه سعي برآ ن داشته است كه از ابزارهاي محيطي خود به بهترين شكل ممكن استفاده نمايد .انرژي خورشيدي يكي از اين راهكارها براي بهره گيري از مزاياي زياد اين منبع بي زوال مي باشد .با توجه به پيشرفت معماري و نياز انسان به رويكردهاي جديد،معماري خورشيدي م ي تواند انسانها را به دنيايي جديد رهنمون سازد .معماري خورشيدي مسيريست ميانبر براي رسيدن به معماري پايدار و استفاده بهينه ازابزارها و امكانات فعلي بدون آنكه نياز آيندگان به خطر بيافتد .در اين مقاله طراحي خانه خورشيدي با استفاده از فناوري انرژي خورشيدي و اينكه چگونه توسط كلكتورها نور را جذب و پس از ذخيره سازي در فضاي گلخانه و انباره سنگي ، در فضاهاي خانه پخش ميكند مورد بحث قرار ميگيرد و طرز استفاده از اين انرژي در گرمايش و سرمايش خانه ها و نوع طراحي خانه ها با استفاده از روشهاي مختلف خورشيدي بيان شده است .طرز قر ار گيري ساختمان در سايت ، نوع پوشش گياهي ، بازشوها ، چيدمان داخلي فضاها بر حسب مقدار نور در جهت هاي مختلف از موارد ديگر در طراحي خانه هاي خورشيدي مي باشد.
واژه های کلیدی: معماري خورشيدي ؛ انرژي خورشيدي ، معماري پايدار ، كلكتور ، فضاي گلخانه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.