نویسندگان: مسلم یزدانی بیگان-مهدی جهانتیغ

عنوان مقاله: صرفه جویی انرژی در سیستم تهویه مبتنی بر درایوهای فرکانس متغیر (برای انبار سیب زمینی)

چکیده: یک سیستم تهویه هوشمند مبتنی بر تکنولوژی درایوهای فرکانس متغیر که به VFD موسوم است، راه حل مناسبی جهت بهینه سازی مصرف انرژی و کنترل دقیقتر شرایط کیفی محیط می¬باشد. سیستم¬های تهویه عادی انعطاف لازم جهت کار در شرایط متفاوت و بازده انرژی مناسبی ندارند. هدف این مقاله بررسی میزان کاهش مصرف انرژی ناشی از اجرای یک سیستم تهویه مبتنی بر درایوهای فرکانس متغیر، در یک انبار سیب¬زمینی با شرایط دمایی شهرستان بجنورد می¬باشد. گاهی اوقات حجم هوای مورد نیاز در دوره-ی انبارسازی توده سیب¬زمینی، ممکن است به مقدار قابل توجهی کمتر از ظرفیت سیستم تهویه باشد. تا به حال به منظور جلوگیری از تهویه اضافه، اختیارات محدودی در دسترس مدیر انبار بوده، این اختیارات شامل کاهش ساعات عملکرد فن¬ها و کاهش تعداد فن¬های عمل کننده می¬باشد. در سال¬های اخیر راه حل دیگری در اختیار مدیران انبارها قرار گرفته. استفاده از درایوهای فرکانس متغییر جهت کنترل سرعت، راه اقتصادی و مناسبی برای کشاورزان و مدیران انبارها می¬باشد. تحلیل¬های این مقاله توسط نرم افزارهای Carrier، Duct sizer، Fan selector وEnergy saving stimator انجام شده است. در نهایت مدت زمان بازگشت هزینه این طرح، با در نظر گرفتن صرفه جویی مستقیم کمتر از 4 سال بدست آمده که با لحاظ کردن صرفه جویی غیر مستقیم زمان کمتری برای بازگشت هزینه نیاز خواهد بود
واژه های کلیدی: تهویه- درایو فرکانس متغیر- بازده- انرژی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.