×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 139

نویسندگان: غلامرضا روشن-قاسم لکزاشکور

عنوان مقاله: مطالعه و شناسایی رفتار امواج گرمایی در استان مازندران گامی اساسی در مدیریت بهینه عرضه انرژی

چکیده: توجه به تغییرات اقلیمی در سال های اخیر به علت نتایج اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی مربوط به رویدادهای حدی جوی اهمیت زیادی پیدا کرده است. یکی از مصادیق تغییر اقلیم، رخداد پدیده های حدی اقلیمی نظیر امواج گرمایی بوده که بشدت می تواند عرضه و تقاضای انرژی خنک کنندگی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این تحقیق بر آن است تا به مطالعه روند تغییرات شاخص امواج گرمایی در استان مازندران بپردازد. لذا برای این منظور موج گرمایی به آستانه ای گفته می شود که تغییرات مولفه حداکثر دما حداقل برای 6 روز متوالی بیش از صدک نود ام ایستگاه مورد نظر باشد. در ادامه جهت ارزیابی رفتار امواج گرمایی در استان مازندران داده های 8 ایستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهند پایین ترین آستانه دمایی برای شناسایی امواج گرمایی به میزان 29 درجه سانتیگراد مربوط به ایستگاههای نوشهر و رامسر و بالاترین آن به مقدار 32.43 درجه سانتیگراد برای گلوگاه می باشد. همچنین بر مبنای دوره مطالعاتی 1971تا2010 مشخص گردید که بترتیب بیشینه مجموع فراوانی سالانه دوره های رخداد امواج گرمایی به میزان 207 دوره متعلق به تنکابن می باشد و کمینه آن با 94 دوره برای گلوگاه محاسبه شده است. در این مطالعه مشخص گردید که تغییرات روند امواج گرمایی برای غالب ایستگاهها افزایشی و معنادار می باشد. بنابراین انتظار می رود که در آینده رخداد این بلای جوی افزایش یافته و تاثیر آن بر تقاضای انرژی در بخش خنک کنندگی سکونتگاههای انسانی استان افزایش داشته باشد.
واژه های کلیدی: امواج گرمایی- صدک نودم- حداکثر دما- مدیریت ریسک انرژی- استان مازندران
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.