نویسندگان: محسن مردانی

عنوان مقاله: بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت با کنترل آرایه فتوولتائیک به عنوان STATCOM

چکیده: امروزه بشر در اثر پيشرفت های علمی در زمينه های گوناگون نياز روزافزونی به انرژی پيدا کرده است. آلودگی های زيست محيطی و پايان يافتن منابع انرژی های فسیلی باعث شده که از انرژی بی پايان خورشيد استفاده شود. فقدان ظرفیت انتقال مناسب مانع اصلی اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر بیشتر (بادی، خورشیدی) به شبکه انتقال است. این مطالعه یک روش کنترلی جدید برای سلول¬های فتوولتائیک متصل به شبکه مزارع خورشیدی برای بهبود پایداری دینامیکی و در نتیجه، تقویت ظرفیت انتقال توان خطوط انتقال است. در هنگام شب، یعنی زمانی که مزرعه خورشیدی کاملا بلااستفاده است، مبدل مزرعه خورشیدی ولتاژ را در نقطه اتصال مشترک تنظیم می¬کند و پایداری و محدوده انتقال توان را به مراتب افزایش می¬دهد. در طول روز نیز هنگامی که مزرعه خورشیدی توان حقیقی تولید می¬کند، با حفظ ظرفیت مبدل باعث می¬شود که پس از مهیا شدن شرایط تولید توان اکتیو، مزرعه خورشیدی کنترل ولتاژ داشته باشد و در نتیجه، محدوده انتقال توان را افزایش دهد. مطالعات پایداری بر روی یک سیستم انتقال قدرت شین بینهایت تک ماشینه با یک مزرعه خورشیدی فتوولتائیک در وسط آن و با استفاده از نرم¬افزار شبیه¬ساز متلب/سیمولینک انجام شده است
واژه های کلیدی: ادوات فکتس، استاتکام، پایداری، توان انتقالی، سلول خورشیدی، فتوولتائیک، مدل سازی سیستم
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.