×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 360

نویسندگان: محمدمهدی تهرانی شاد - میثم کشیری

عنوان مقاله: تعیین ضریب جذب در لایه فعال سلول خورشیدی به روش ماتریسی

چکیده: در این مقاله ، شبیه سازی اپتیکی دو نوع سلول خورشیدی آلی متشکل از پلیمرهای poly (3 -hexylthiophene) (P 3 H T) و poly (N -vinylcarbazole) (P V K) مورد بررسی قرار گرفته شده است . به منظور شبیه سازی سیستم ،فرآیندهای اپتیکی شامل بازتاب و انعکاس میدان های الکتریکی در داخل لایه ها درنظر گرفته شده است. برای تعیین مقدار جذب در لایه فعال سلول ، از فرمول بندی ماتریسی برای انتشار نور در سیستم های لایه نازک استفاده شده است. مقدار جذب در هر موقعیت از سلول برای طول موج های متفاوت تخمین زده شده است و در نهایت جذب کل برای ناحیه طول موجی 300 - 800 nm محاسبه شد.
واژه های کلیدی: فرآیند اپتیکی-لایه فعال-مقدار جذب
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.