نویسندگان: ساناز نادری محمودی - محمد جواد مالکی

عنوان مقاله: مدل‌سازی صفحات خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده: بهره‌برداری از صفحات خورشیدی وابسته به عوامل مختلفی است. به‌منظور استفاده حداکثری از انرژی تولیدی توسط این صفحات، نیاز است تا توان آن‌ها ماکزیمم باشد. شناسایی الگوها و رسیدن به توان بیشینه امری مهم در استفاده از صفحات خورشیدی است. برای رسیدن به این هدف، تاکنون تکنیک‌های مختلفی گزارش‌شده است. تفاوت این تکنیک‌ها در انتخاب پارامتر‌های ورودی برای محاسبه توان بیشینه است. در این مقاله با ارائه الگوریتم ژنتیک، به توان بیشینه برای صفحات خورشیدی خواهیم رسید. پارامترهای مهم انتخاب‌شده در الگوریتم ژنتیک ولتاژ، جریان و دما است. توان به‌عنوان تابع هدف الگوریتم ارائه‌شده در بهترین شرایط مقداری برابر 5 وات دارد که در این حالت ولتاژ برابر 17.5 ولت و جریان برابر 0.275 آمپر می‌باشد. همچنین ولتاژ اتصال باز برابر 21.3 ولت و جریان اتصال کوتاه بربر 0.31 آمپر است. از نرم افزار متلب برای شبیه‌سازی و اجرای الگوریتم استفاده شده است.
واژه های کلیدی: الگوریتم ژنتیک، صفحه خورشیدی، تولیدمثل، جهش، برش، کدگذاری خاکستری
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.