×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 304

نویسندگان: مصطفی رضائی

عنوان مقاله: بررسی عملکرد وزنه برداری ایران در بازیهای المپیک

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد وزنه برداری ایران در بازیهای المپیک می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات گذشته نگر بوده که پژوهشگران سعی نمودند به توصیف وضعیت وزنه برداری در طی حضور در ادوار مختلف المپیک بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود و مدالهای کسب شده در 15 دوره حضور در رقابت های المپیک (1948 – 2016) آن را بررسی نمایند. اطلاعات مورد استفاده از طریق منابع مختلف در ارتباط با ورزش وزنه برداری به دست آمد و با استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. از مهمترین یافته های این تحقیق کسب 19 مدال در مجموع بوده که از این تعداد پرمدال ترین وزنه بردار محمد نصیری می باشد. بطور میانگین در هر دوره حضور، تیم ایران کمی بیش از یک مدال کسب نموده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته پیشنهاد می شود که مسئولین و متصدیان ورزش کشور، با علم بر اینکه رشته وزنه برداری به همراه کشتی در صدر رشته های ورزشی که مدالهای زیادی را در رقابت های المپیک کسب نمودند قرار دارد، توجه بیشتری به این رشته داشته باشند و اقدامات مناسبی را جهت توسعه امکانات و شناسایی و پرورش وزنه برداران در اقصی نقاط کشور داشته باشند تا شاهد افتخارآفرینی های بیشتری توسط پولادمردان کشور عزیزمان در رقابت های مختلف باشیم.
واژه های کلیدی:
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.