×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 347

نویسندگان: عبدالحمید زیتونلی، محمد پوررنجبر

عنوان مقاله: بررسی موانع توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی بررسی موانع و محدودیت های توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان بود. نمونه آماری این پژوهش 61 نفر بودند. روش تحقیق توصیفی بود و داده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته با پایایی آلفای کرونباخ(a= 0.87) گردآوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی بهره گرفته شد. محاسبات آماری توسط نرم افزار نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 انجام گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد، با توجه به توانمندی های استان گلستان در زمینه گردشگری ورزشی، توسعه صنعت توریسم ورزشی در استان گلستان با موانع و چالش های همچون عدم حمایت تحقیق و توسعه و نبود پایگاه تحقیقاتی جهت برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری ورزشی ( با میانگین 3.47)، نبود حمايت ناكافي مسئولين از سرمايه گذاری و طرح هاي گردشگري ورزشي( با میانگین، 3.45)، بودجه های اختصاصي در زمينه جاذبه هاي گردشگري استان( با میانگین، 3.41)، عدم بهره وری مناسب از فن آوری اطلاعات و نبود وب سایت ها و نشریات الکترونیکی جهت تبلیغ مقاصد و توانمندی های گردشگری ورزشی نبود( با میانگین، 3.38)، عدم برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها، تورها، اردو ها، تورنمت های ورزشی ملی و بین المللی جهت بازاریابی مقاصد گردشگری( با میانگین، 3.36) روبرو است.
واژه های کلیدی: موانع، گردشگری ورزشی، استان گلستان
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.