×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 308

نویسندگان: یوسف رستم پور

عنوان مقاله: توسعه گردشگری ورزشی بوم شناسی

چکیده: از طریق تحلیل منابع و ویژگی های گردشگری ورزشی زیست محیطی به تحقیق و پژوهش در مورد منابع اصلی گردشگری ورزشی زیست محیطی از زاویه ی برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی صنعتی یا طراحی و ... جهت گیری های پژوهشی که در حال حاضر شکل گرفته اند عمدتاً عبارتند از: ترکیبی از سیستم های بوم شناسی ورزشی، ویژگی های پایه، قانون توسعه، ورزش و محیط زیست، المپیک سبز، ورزش های فراغتی ... آیتم های ورزشی قومی، سنتی، و... و منابع فرهنگی سنتی و تاریخی تحت پوشش آن آیتم ها، بهمراه ویژگی های قومیتی متمایز و شخصیت ها. اقلام ورزشی قومی و سنتی بهمراه ویژگی های بارز قومیتی که به هیچ وجه کم اهمیت و ناچیز نبوده و از نظر تاریخی و میراث فرهنگی در میراث تاریخ و فرهنگ چین از ارزش بالائی برخوردارندو تمهیداتی برای حفظ توسعه پایدار و تحت تاثیر قرار گرفتن آن در اثر عوامل تضعیف کننده اندیشیدیم.
واژه های کلیدی: گردشگری ورزشی زیست محیطی، صنعت گردشگری، توسعه پایدار.
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.