×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 304

نویسندگان: نازی سواری

عنوان مقاله: سالمندی و اشکال سوء رفتار نسبت به سالمندان

چکیده: سالمندی فرآیند طبیعی تغییر زمان است، که با تولد شروع می شود و در طول زندگی ادامه می یابد. سالمندان از جمله گروههای آسیب پذیر در جامعه می باشند وسوء رفتار نسبت به سالمندان یکی از اشکال خشونت می باشد که به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی واجتماعی در سراسر جهان شناخته شده است. علی رغم تاکید زیادی که در فرهنگ ما برای احترام به بیمار وخصوصاً سالمند وجود دارد، سالمندان انواع مختلف سوء رفتار خصوصاً غفلت وخودغفلتی را بیشتر تجربه می کنند. لذا شناخت دقیق سوء رفتار با سالمندان می تواند آگاهی وحساسیت افراد، مدیران، کارکنان وسازمانهای مرتبط با این پدیده را بالا برده تا در جهت پیشگیری وطراحی سیستم شناسایی سالمندان در معرض خطر اقدامات موثری را انجام دهند. این نوشتار که به صورت مروری و کتابخانه ای انجام شده است هدفش آشنایی با سالمندی و اشکال سوء رفتار نسبت به سالمندان است که در متن اصلی مقاله به به بررسی مفهوم سالمندی، سوءرفتار با سالمندان، انواع سالمندآزاری، علائم ونشانه های سالمندآزاری، افکار و باور های نادرست پیرامون سالمندآزاری پرداخته است.
واژه های کلیدی: سالمندی ، سوء رفتار
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.