×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 362

نویسندگان: زینب نادی

عنوان مقاله: راهکارهای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت

چکیده: چکیده
ترویج و تقویت ارزشهای فرهنگ ایثار و شهادت برای جامعه و بخصوص نسل های کنونی یکی از مهمترین و اساس ترین وظیفه مسئولین، رسانه های جمعی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی می باشد تا درقرن حاضر، در مقابل دشمنان اسلام که تمام سعی و تلاش خویش را برای بی اهمیت کردن و کم فروغ تر کردن ارزش های ایثار و شهادت درمیان جوامع به خصوص نسل جوانان به کار بسته اند، بتوانند ارزش و مقام ایثار گران و شهدا را در بین جامع تقویت و ترویج کنند.در این مقاله با روش توصیفی- اسنادی، مفاهیم ایثار و شهادت را تعریف و تبین نموده و ضمن پرداختن به زمینه وعوامل مؤثر بر ترویج و تقویت، شاخص و موانع فرهنگ ترویج ایثار و شهادت، راهکارهای ارائه شده را بررسی و در نهایت راهکار و پیشنهادهای را برای ترویج و توقیت فرهنگ ایثار و شهادت در بین جامعه ارائه نموده است
واژه های کلیدی: فرهنگ، ایثار، شهادت، نهادینه، راهکار
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.