×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 355

نویسندگان: زکیه جدالی

عنوان مقاله: نقش زنان در گسترش و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت

چکیده: عوامل موفقيت در نهادينه کردن فرهنگ ایثار و شهادت، توجه و کاربست ارزشهاي مورد نظر شهدا شامل اطاعت از ولايت، عدالت خواهي، مشارکت بدور از تبعيض، ادامه راه ائمه، دفاع از اسلام و انقلاب، تعهد و ايمان، شهامت، اشتياق به برنامه ريزي مي باشد. همانطور که زنان در تربيت فرزندان نقش محوري دارند، به لحاظ ساختار عاطفي آنها، توان نهادينه سازي فرهنگ ايثار و شهادت را نيز دارند و براي انجام اين رسالت، بستر مناسب بايد فراهم شود. اين بستر شامل گسترش عرصه هاي عمومي براي حضور زنان در نهادينه سازي فرهنگ ايثار و شهادت، تغيير نگرش سنتي جامعه نسبت به رسالت زنان، مانند استفاده از توانمنديهاي فکري و ذهني آنها در تصميم سازيها و تصميم گيريها مانند عضو فعال شوراي انقلاب فرهنگي، تعريف رسمي جايگاه مشاور خانواده و امور زنان در چارت سازماني نهادها و سازمانها، داشتن تريبون هاي آزاد هفتگي در دفاع از ارزشهاي شهادت طلبي با حضور فرهيختگان زن دانشگاهي و دانشجويان براي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت توسط زنان.
واژه های کلیدی: نقش زنان، ‌فرهنگ شهادت، ،‌ ايثار و شهادت
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.