×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 380

نویسندگان: حسن موسی زاده*1،سید ابراهیم رضوی2،حسین موسی زاده3،رضا سارلی

عنوان مقاله: کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت در افزایش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی:استان گلستان)

چکیده: با توجه به اهمیت موضوع, در این پژوهش رابطه و کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت و سرمایه اجتماعی در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش در این مقاله به صورت پیمایشی توصیفی-تحلیلی میباشد.آرامش و امنيت در جامعه، مهرباني و محبت در روابط اجتماعي، هم بستگي و مشاركت در سطح اجتماع، صبر و استقامت در مقابل مشكلات و اميدواري وشادابي در زندگي و... همگي از بركات وجود فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه ي اسلامي ما مي باشد.فرهنگ ايثار و شهادت از آن دسته مفاهيم ناب اسلامي است كه مرز روشني ميان نظريات سرمايه ي اجتماعي از منظر اسلام و انديشه متعارف ترسيم مي نمايد. از جمله نتايج بسط فرهنگ ايثار و شهادت، كاهش فقر، كارآمدي حكومت و دولت و برقراري امنيت است كه میتواند بستر مناسبي براي تحقق سرمایه اجتماعی ايجاد نمايد. بي شك ترويج اين فرهنگ ارزش مند، وظيفه ي آحاد جامعه بوده و هر كس به اندازه توان و بضاعت خود بايد در اين حركت عظيم فرهنگي مشاركت و در اهداء اميد و نشاط به اقشار مختلف اين مردم خوب و قدرشناس، سهيم باشند. كه اين فرهنگ ايثار وشهادت واز خود گذشتگي است كه سرمايه ي انساني و اجتماعي را و هم چنين توسعه ي پايدار در اقتصاد را رغم مي زند، و بدان معني و مفهوم مي بخشد. سرمايه ي اجتماعي، يكي از مفاهيمي است كه در چند سال اخير وارد مباحث اقتصادي شده و مورد توجه جدي پژوهشگران و محققین قرار گرفته است. ما در اين مقاله به بررسي مفاهيم ايثار و شهادت وکارکردهای آن در افزایش سرمايه ي اجتماعي در استان گلستان مي پردازيم.

واژه های کلیدی: ايثار,شهادت,سرمایه اجتماعی,استان گلستان,فرهنگ
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.