×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 360

نویسندگان: علی رضا مزیدی*علی اصغراصغری**

عنوان مقاله: تحلیل محتوای مفاهیم ایثاروشهادت درکتب درسی دوره تحصیلی اول متوسطه آموزش وپرورش

چکیده: نهاد آموزش و پرورش و ساير نهادهاي آموزشي بايد يكسري مفاهيم، ارزش¬ها و اركان مهم فرهنگي جامعه خويش را به فرزندان اين مرز و بوم انتقال دهند، تا فرزندان اين مرز و بوم بيش از پيش با ارزش¬ها و فرهنگ جامعه خويش آشنا شوند، و نسبت به حفظ آن-ها پايبند باشند. هدف نوشتار حاضر اين است كه تعيين كند:
1ـ بطور كلي كدام مفاهيم مربوط به شهادت در كتاب¬هاي درسي تاكيد شده و كدام مورد غفلت قرار گرفته است؟ 2ـ در كتب درسي دوره اول متوسطه كدام ابعاد و صفات شخصيتي شهيد مطرح شده¬اند؟ 3ـ با توجه به اصول روانشناسي و ديدگاه¬هاي مختلف روانشناسان، مربوط به دوره نوجواني ارائه مفاهيم مربوط به شهيد و شهادت در كتب درسي چگونه است؟ بر اين اساس نتايج پژوهش نشان مي¬دهد، از بين تمامي صفاتي كه براي شهيد در كليه كتب دوره اول متوسطه تحصيلي مطرح شده است به صفت شهادت طلبي بيش از ساير صفات اشاره شده است، بعد از صفت شهادت طلبي، مظلوميت بيشتر از ساير صفات اشاره شده است بقيه صفات مطرح شده به ميزان خيلي كم در تمام كتب درسي مورد بحث قرار گرفته¬اند، بدين مفهوم كه صفاتي نظير: حقيقت جويي، شجاعت، صبر و استقامت، دينداري، ذلت ناپذيري، عزت و بزرگي و ... تقريباً مورد غفلت قرار گرفته¬اند. همين طور از لحاظ ابعاد، بعد كاركرد اجتماعي مورد توجه بسيار كمي قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: كليد واژه¬ها: شهادت، شهادت طلبي، ايثار، دوره تحصيلي اول متوسطه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.