نویسندگان: اكبر ويسمرادي، رضا رستمي، بهنام سخاوتی

عنوان مقاله: بررسی کارویژه های فرهنگ ایثار و شهادت در شکل دهی سرمایه اجتماعی موثر و سازنده

چکیده: سرمایه اجتماعی اصلي ترين منبع روابط و تعاملات اجتماعي توام با احساسات و عواطف است كه دربرگیرنده تعهدات متقابل براي ايجاد اعتماد، همبستگي، انسجام، سلامت روح و جسم است. ایثار و شهادت بالاترین سطح از دستاورد سرمایه اجتماعی در مسیر اصلاح و حرکت یک جامعه به سمت اهداف مورد نظر است. در سابقه تاریخی کشورمان، پیروزی در دفاع مقدس زمانی حاصل شد که بسیج مردمی وارد صحنه دفاع شد و اعتماد، فداکاری، ایثار و گذشت مبنای کنش های اجتماعی افراد قرار گرفت. در این مقاله پس از معرفی فرهنگ ایثار و شهادت، رابطه میان ساز و کار تشکیل و انسجام سرمایه اجتماعی سازنده با مولفه های ایثار و شهادت به عنوان عالی ترین سرمایه اجتماعی به منظور بهره مندی جامعه کنونی در حل مشکلات و مسائل موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: فرهنگ، ایثار و شهادت، سرمایه اجتماعی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.