×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 407

نویسندگان: سید حسین سیدین

عنوان مقاله: شیوه های پرورش فرهنگ ایثار و شهادت

چکیده: اين مقاله به منظور بررسی شیوه های ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، مشخصاً بر طرح جامع و ملي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت متمركزشده و با طرح پرسش هاي معرفت شناختي از نوع «چرا- بايد»ي، نگاه «چه- چگونه»اي مستتر در اين طرح را با وام گيري از مفاهيم نظري دستگاه فكري آلتوسر و گرامشي به چالش كشيده و نشان داده است كه
(1) تلاش طرح ترويج به عرضه ي قرائت يكسان از سوژه هاي فرهنگ ايثار و شهادت و ناديده انگاشتن اراده هاي آزاد مخاطبان اين طرح
(2) برجسته كردن نقش دستگاه هاي ايدئولوژيك دولت در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت بدون در نظرگرفتن تأثير پيامدهاي منفي تسلط ساختارهاي ايدئولوژيك بر فرهنگ مذكور و
(3) نبود نگاه نقادانه ي روشنفكران در ارزيابي طرح ترويج از جمله عوامل مهم در شكست و ناكامي طرح مذكور و در نتيجه، عدم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است
واژه های کلیدی: ایثار و شهادت ، معضلات ، هژمونی ، شیوه های پرورش
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.