نویسندگان: ماشااله مرسلی محیط،لیلا هاشمیان،محمدتقی یوسفی

عنوان مقاله: جلوه های شهید وشهادت در اشعار شاعران انقلاب(مطالعه موردی اشعار سید حسن حسینی وعلیرضا قزوه)

چکیده: وضعیت¬ها و حوادث مهم و برجسته ی دوران هشت سال دفاع مقدس که ترکیبی از منطق،تدبیر، حماسه آفرینی معنویت و عاطفه و مهربانی بود، بسیاری از شاعران معاصر را بر آن داشت که طیف گسترده ای از اشعارشان انعکاس موضوعاتی چون شهید، شهادت، عدالت خواهی، انتقاد از رواج دنیا طلبی، تاسف و اندوه بر زوال ارزش ها و سرانجام ستایش جهاد و آزادگی باش، سید حسن حسینی و علیرضا قزوه دو شاعر انقلابی که وجه اشتراک آن دو حضور در جبهه های جنگ در کوران حوادث و لمس مسایل و مشکلات دوران جنگ از نزدیک بوده است در این مقاله با طرح موضوعات شعر دو شاعر سعی در جهت پاسخ به این سوال بوده که: هر یک از آن ها چه تصویری از شهید در اشعارشان نمودار است و از نگاه هر یک شهید دارای چه ویژگی هایی است. پس از تحلیل آن اشعار، ویژگی های شهید استخراج سپس نتیجه گیری شده است
واژه های کلیدی: شهادت، شهید،حسن حسینی،علیرضاقزوه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.