×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 296

نویسندگان: حسن فاطمی-مهدی بختیاری

عنوان مقاله: بررسی اثر ساختار هندسی در عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای با روش FDTD

چکیده: در این مقاله قصد بر آن است یک سلول خورشیدی رنگدانه ای با روش اختلاف محدود در حوزه زمان مدل سازی و تاثیر ساختار هندسی آن بر میزان جذب انرژی خورشیدی بررسی شود. برای انجام این شبیه سازی نمار گذردهی الکتریکی نسبی مواد به کار رفته در سلول خورشیدی رنگدانه ای مورد نیاز است که با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه، رابطه طیفی درود-لورنتس بر روی نمار گذردهی الکتریکی نسبی حاصل از نتایج تجربی قرار داده شد. با شبیه سازی های انجام گرفته مشخص گردید، تغییرات ساختار هندسی مانند ضخامت،ارتفاع و چینش اجزای سازنده به طور مستقیم موجب تغییر میزان جذب انرژی خورشیدی فرودی می گردد.
واژه های کلیدی: سلول خورشیدی رنگدانه ای-روش تفاضل محدود در حوزه زمان-رابطه طیفی درود لورنتس-الگوریتم ژنتیک
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.