×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 313

نویسندگان: علی بسطامی - محمدتقی عرب یارمحمدی -فرشته فندرسکی

عنوان مقاله: استفاده از اوریگامی در ساخت سلولهای فتوولتاییک

چکیده: یکی از چالش های پیش روی طراحان پنل های خورشیدی این است که خورشید در یک مکان ثابت نمی ماندو در طول روز در حال حرکت می باشد؛حل این معضل کمک بزرگی به جذب حداکثری انرژی خورشید می نمایدو باعث جذب بیشتر انرژی خورشید می شود؛تلاش های زیادی در این خصوص انجام شده است اما یکی از این روشها استفاده ازهنر اوریگامی برای ساخت سلولهای فتوولتاییک است.زمانی که این سلولها در یک پنل فتوولتاییکی مسطح و زیر شیشه قرار می گیرند ،حتی چنانچه خود پنل رو به خورشید نباشد،آنها روی به خورشید باقی می مانند و باعث می شود که پنل 36 تا 40 درصدانرژی بیشتری را در مقایسه با پنل های معمولی جذب نماید
واژه های کلیدی: سلولهای فتوولتاییک- انرژی خورشید-اوریگامی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.