نویسندگان: امیر خدامحمدی ؛ حبیب خوش سیما ؛ وحید فلاحی ؛ هادی صمدزاده

عنوان مقاله: نور کند با پاشندگی بسیار کم در موجبرهای بلور فوتونی با استفاده از تکنیک سیال نوری

چکیده: در این مقاله، یک موجبر بلور فوتونی تیغه ای W1 با شبکه مثلثی متشکل از حفره های هوا در زمینه سیلیکون و بر روی یک لایه عایق(SOIا)،جهت دستیابی به نور کند بهینه مورد بررسی قرار گرفته است. مهندسی پاشندگی با استفاده از تزریق سیال نوری در حفره های هوای دو ردیف مجاور نقص خطی و با ضرایب شکست متفاوت n_1 و n_2 انجام پذیرفته است. در این تحقیق نور کند با پهنای باند گسترده 32 نانومتر، حاصل ضرب تاخیر در پهنای باند 0.377 و پاشندگی سرعت گروه ناچیز در حدود 〖10〗^(-20) S^2⁄m حاصل شده است. برای انجام شبیه سازی ها از دو روش بسط موج تخت و تفاضل های متناهی در حوزه زمان استفاده شده است.
واژه های کلیدی: موجبر بلور فوتونی-نور کند-سیال نوری
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.