×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 317

نویسندگان: ناصر مصلحی میلانی، وحیده محدثی

عنوان مقاله: حل خودسازگار معادلات آهنگ در حالت پایابرای دیودهای نورگسیل ابرلیانی InGaN/GaN

چکیده: در این مقاله یک مدل نظری برای دیودهای نورگسیل ابرلیانی InGaN/GaN با ساختار چاه های کوانتومی چند گانه ارائه می شود.مدل بر پایه محاسبات عددی حالت های الکترونی ساختار چاه های کوانتومی، معادلات آهنگ ناحیه فعال و لایه های حبس کننده ،معادله توان تابشی طیفی،معادله بهره بدون انتخاب عدد موج و معادلات ترازهای شبه فرمی به صورت خودسازگار است. نتایج نشان می دهد که حالت ابر لیانی در جریان 120 میلی آمپردر دمای اتاق شروع می شود.قله طول موج گسیلی 423 نانومتر و پهنای گسیل 5 نانومتر در حالت ابرلیانی است.توان نوری خروجی بیشینه 7/59 میلی وات در 600 میلی آمپر به دست می آید. مقایسه نتایج این مدل سازی با داده های تجربی سازگاری خوبی را نشان می دهد
واژه های کلیدی: دیودهای نورگسیل ابرلیانی- دیودهای لیزری- معادلات آهنگ
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.