×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 316

نویسندگان: دل آرام محمدی - مریم نیری - محمد رضا شایسته

عنوان مقاله: بررسی اثر تقویت کننده EDFA چهار مرحله ای در سیستم های WDM

چکیده: در این مقاله مدار چهار مرحله ای طراحی شده است و بررسیهای شبیه سازی برای انواع مختلف EDFA ها از طریق جایگزین کردن EDFA های مختلف در مداربندیِ چهار مرحلهای EDFA در آرایش بندیWDM مورد مقایسه قرار می گیرند.بدین منظور ابتدا شش فیبرمختلف رادرنرم افزار Gain Master پیاده سازی کرده وازنظرعدد نویز وطیف بهره باهم مقایسه نمودیم سپس بهترین فیبر راازلحاظ پارامترهای فوق انتخاب نموده وسیستم مورد نظر رادر نرم افزار Optisystem شبیه سازی می کنیم. در مرحله بعد توان پمپ راتغییرداده وبهینه سازی از نظر توان وعددنویز صورت پذیرفت. پارامتر های مهمی مانند. نمودار چشمی خروجی سیستم WDM ، ضریب کیفیت برای آرایش بندی EDFA چهار مرحله ای تجزیه و تحلیل شده اند.
واژه های کلیدی: EDFA ، Factor Q ، عددنویز ، فیبر نوری ، نمودار چشمی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.