×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 330

نویسندگان: محمدرضا اسفندیاری فر-محمدهژیر مظفری

عنوان مقاله: تحلیل و بررسی طراحی مشدد نوسانگر لیزری Nd:YAG در نرخ تکرار 1 - 20 هرتز

چکیده: در این مقاله به اصول طراحی رزوناتور پرداخته شده است، عدسی گرمایی حاصل از دمش محیط فعال در فرکانس تکرار 1
تا 20 هرتز برای دمش الکتریکی 0 تا 50 ژول محاسبه شده است سپس پایداری سه رزوناتور کاو- کاو متقارن و نا متقارن
با در نظر گرفتن عدسی گرمایی حاصل شده بررسی گردیده و با آنالیز ماتریس انتشار پرتو درون رزوناتور شعاع لکه پرتو در
نرخ تکرار های 1 و 20 هرتز برای انرژی دمش 0 تا 50 ژول استخراج شده و در ادامه کار نیز در دمش 20 ژول اندازه لکه
پرتو در سه رزوناتوری که پیشتر به آنها اشاره گردید مقایسه و تحلیل شده اند . با مقایسه نتایج حاصل حجم مدی بهترین
رزوناتور برای استخراج ماکزیمم انرژی با پایداری مناسب و عدم لکه ای شدن پرتو روی عناصر اپتیکی بدست آمده است.
واژه های کلیدی: رزوناتور - پایداری - شعاع لکه - عدسی گرمایی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.