×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 325

نویسندگان: محمد مهدی تهرانی شاد ،میثم کشیری

عنوان مقاله: مدل سازی انتشارنور فیبرهای لیزری

چکیده: در این مقاله با استفاده از روش عددی کرانک – نیکلسون انتشار سالیتون های جذبی برداری در یک کاواک فیبر لیزری با پاشندگی مدیریت شده شبیه سازی کرده ایم .نتایج نشان می دهد که سالیتون های برداری جذبی در لیزر شدیدا وابسته به بهره پهنای باند طیفی است موقعی که بهره پهنای باند زیاد باشد سالیتون برداری جذبی در لیزر نمی تواند تشکیل یابد.در این مقاله با استفاده از روش عددی کرانک – نیکلسون انتشار سالیتون های جذبی برداری در یک کاواک فیبر لیزری با پاشندگی مدیریت شده شبیه سازی کرده ایم .نتایج نشان می دهد که سالیتون های برداری جذبی در لیزر شدیدا وابسته به بهره پهنای باند طیفی است موقعی که بهره پهنای باند زیاد باشد سالیتون برداری جذبی در لیزر نمی تواند تشکیل یابد.
واژه های کلیدی: کاواک-فیبر لیزری- بهره- اثرات غیرخطی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.