×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 317

نویسندگان: ناصر مصلحی میلانی

عنوان مقاله: محاسبات وزنی در رشد رونشستی فاز مایع برای ساخت دیود نور گسیل GaAs/Al_(0/4) Ga_(0/6) As

چکیده: برای رشد رو نشستی ساختار یک دیود نور گسیل در دماهای مورد نظر باید محاسبات وزن مواد مورد استفاده در فرایند رشد انجام گیرد. در این مقاله محاسبه وزن مواد لازم جهت آلایش و اشباع محلول های رشد رونشستی فاز مایع برای ساختار پنج لایه ای دیود نور گسیل GaAs/Al_(0/4) Ga_(0/6) As ارائه می شود. ابتدا ساختار مورد نظر برای رشد ارائه و سپس با توجه به دمای رشد هر لایه میزان مواد لازم برای اشباع محلول ها در آن دما تعیین می شوند. برای به دست آوردن تراکم حامل های n یا p لازم در ساختار هر لایه مقدار آلاینده های بخشنده یا پذیرنده محاسبه می شوند و مقدار وزن Al لازم برای رشد لایه های Al_(0/4) Ga_(0/6) As نیز محاسبه می گردد.
واژه های کلیدی: رشد رونشستی فاز مایع-دیودهای نورگسیل-محاسبات وزنی
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.