×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 340

نویسندگان: میثم کشیری - صالحه حکیمی فر

عنوان مقاله: بررسی اثر زمان واهلش بین ترازی بر احتمال اشغال الکترون لایه ویتینگ،تراز پایه و تراز برانگخته در لیزرهای نقطه کوانتومی خود سازمان

چکیده: با حل معادلات آهنگ ليزر نقطه کوانتومي InGaAs/GaAs به روش رانگ‌-‌کوتا مربته چهارم و تحليل آن اثر طول عمر واهلش بين ترازي را بر احتمال اشغال الکترون لايه ويتينگ (WL)، تراز پايه و تراز برانگيخته مورد بررسي قرار می‌گیرد.
با حل معادلات آهنگ ليزر نقطه کوانتومي InGaAs/GaAs به روش رانگ‌-‌کوتا مربته چهارم و تحليل آن اثر طول عمر واهلش بين ترازي را بر احتمال اشغال الکترون لايه ويتينگ (WL)، تراز پايه و تراز برانگيخته مورد بررسي قرار می‌گیرد.
با حل معادلات آهنگ ليزر نقطه کوانتومي InGaAs/GaAs به روش رانگ‌-‌کوتا مربته چهارم و تحليل آن اثر طول عمر واهلش بين ترازي را بر احتمال اشغال الکترون لايه ويتينگ (WL)، تراز پايه و تراز برانگيخته مورد بررسي قرار می‌گیرد.

واژه های کلیدی: معادلات آهنگ لیزر – نقطه کوانتومی – لایه ویتینگ – تراز برانگیخته
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.