×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 317

نویسندگان: ناصر مصلحی میلانی

عنوان مقاله: بررسی مشخصه های عملکرد ليزر نقطه کوانتمی

چکیده: با حل معادلات آهنگ ليزر نقطه کوانتمي InGaAs/GaAs خود آراسته به روشهاي تحليلي و عددي، منحني توان- جريان را شبيه سازي نموده و اثر پوششهای متفاوت نقاط کوانتمي را بر مشخصه های استاتيک عملکرد ليزر، در زمانهای واهلش متفاوت وکيفيتهای کريستالی متفاوت بررسی مي کنيم. نشان مي دهيم که پوشش آستانه اي براي شروع ليزردهي ضروري است. همچنينن براي بهبود عملکرد ليزر نقطه کوانتمي، در جريانهاي تزريقي معين و زمانهاي واهلش متفاوت، پوشش خاصي مورد نياز است.با حل معادلات آهنگ ليزر نقطه کوانتمي InGaAs/GaAs خود آراسته به روشهاي تحليلي و عددي، منحني توان- جريان را شبيه سازي نموده و اثر پوششهای متفاوت نقاط کوانتمي را بر مشخصه های استاتيک عملکرد ليزر، در زمانهای واهلش متفاوت وکيفيتهای کريستالی متفاوت بررسی مي کنيم. نشان مي دهيم که پوشش آستانه اي براي شروع ليزردهي ضروري است. همچنينن براي بهبود عملکرد ليزر نقطه کوانتمي، در جريانهاي تزريقي معين و زمانهاي واهلش متفاوت، پوشش خاصي مورد نياز است.
واژه های کلیدی: معادلات آهنگ، ليزر نقطه کوانتمي،پوشش آستانه
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.